Achizitii - Motivatia

MOTIVAŢIA 1
DESCRIEREA PRODUSULUI 2
PREVIZIUNEA VÂNZĂRILOR 5
ALEGEREA AMPLASĂRII ŞI A SPAŢIULI DE PRODUCŢIE 6
ACHIZIŢII ÎN AFARA PRODUCŢIEI 6
DETERMINAREA NECESARULUI DE UTILAJE ŞI IMPLICIT A INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI PREVIZIONATE 7
ETAPELE FLUXULUI TEHNOLOGIC 7
UTILAJELE NECESARE 8
POSIBILI FURNIZORI 10
ALEGEREA FURNIZORILOR 13
DETERMINAREA NECESARULUI DE UTILAJE 18
DETERMINAREA NECESARULUI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 23
NECESARUL DE MATERII PRIME PENTRU ANII 2012, 2011 SI 2012 24
ALEGEREA FURNIZORILOR DE MATERII PRIME 25
DETERMINAREA NECESARULUI DE ANGAJATI DIRECT SI INDIRECT PRODUCTIVI SI A FONDULUI DE SALARII 40
CHELTUIRLILE CU SALARIILE ANGAJATILOR DIRECT PRODUCTIVI 40
CHELTUIELILE CU SALARIILE ANGAJATILOR INDIRECT PRODUCTIVI 43
CALCULUL COSTULURILOR INDIRECT SI DIRECTE DE PRODUCTIE 47
CALCULUL COSTURILOR DIRECTE 47
Determinarea costurilor directe pe anul 2010 48
Determinarea costurilor directe pe anul 2011 49
Determinarea costurilor directe pe anul 2012 51
DETERMINAREA COSTURILOR INDIRECTE 52
Determinarea costurilor indirecte pe anul 2010 52
Determinarea costurilor indirecte pe anul 2011 55
Determinarea costurilor indirecte pe anul 2012 57
DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUCTIE. CALCULUL PRODUCTIEI CRITICE SI A CIFREI DE AFACERI CRITICE 60
DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUCTIE IN ANUL 2010 60
DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUCTIE IN ANUL 2011 62
DETERMINAREA COSTULUI DE PRODUCTIE IN ANUL 2012 63
CALCULUL INDICATORILOR DE EFICIENTA 65