Afectivitatea - concept si cadru de referinta

INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
AFECTIVITATEA -  CONCEPT ŞI CADRU DE REFERINŢĂ
                  1.1 Afectivitatea . Concept  şi  definire
                      1.2  Teorii asupra afectivităţii
                   1.3 Proprietăţiile proceselor afective
                     1.4 Clasificarea trăirilor afective
            1.5. Mediul familial şi efectul său asupra copilului
           1.6. Viaţa afectivă a copilului de vârstă şcolară mică
                 1.7. Rolul afectivităţii în devenirea umană
                      1.8 Psihopatologia afectivităţii
                          1.9 Sindroamele afective
CAPITOLUL II
 SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII LA COPII INSTITUŢIONALIZATI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
                     2.1. Cauze ale instituţionalizării
                2.2  Impactul si consecinţele instituţionalizării
                                  asupra structurii afective
       2.3. Dinamica relaţiilor interpersonale în centrul de plasament
             2.4 Profilul afectiv al copiilor instituţionalizaţi
                            de vârstă şcolară mică
                                Capitolul III
                        ROLUL CENTRELOR DE PLASAMENT
       3.1 Istoricul şi argumentul înfiinţării centrelor de plasament
        3.2 Organizarea instituţiilor de ocrotire de tip rezidenţial
    3.   Climatul socio-educativ şi regimul zilnic al centrelor de
       plasament
                                             Capitolul  IV
                           METODOLOGIA CERCETĂRII
                        4.1. Obiectivele  cercetării
      4.2  Ipotezele cercetării
                            4.3. Lotul cercetării
            4.4. Prezentarea metodelor şi tehnicilor folosite în cercetare
Capitolul V
                    ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR.
                                            STUDII DE CAZ.
                5.1. Interpretarea calitativă a rezultatelor
                        obţinute la Testul Arborelui.
5.2. Interpretarea calitativă a rezultatelor obţinute la Testul Omuleţului
                5.3. Interpretarea calitativă a rezultatelor
                         obţinuţe la Testul Familiei
            5.4 Interpretarea calitativa a rezultatelor obtinute
                      la Chestionarul Woodwort – Mathews
                         5. . Studii de caz reprezentative
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
                                BIBLIOGRAFIE
160 pag