AGRESIVITATEA LA VARSTA ADOLESCENTEI

CUPRINS
REZUMAT - IMPORTANTA TEMEI...............................................4
CAPITOLUL I
   I. 1. DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND PERIOADA ADOLESCENTEI
      I.                2.                Tranzitia                biologica
...............................................................6
     I.           2.           1.             Dezvoltarea            fizica
............................................................6
      I.                3                 Tranzitia                cognitiva
...............................................................9
      I.                            4.                             Tranzitia
sociala..................................................................13
      I.             4.             1.              Relatiile             cu
familia........................................................13
      I.     4.      2.       Relatia      cu      grupul      de      egali
.............................................17
      I.                   4                   .3.                    Mediul
scolar.................................................................18
      I.                           5.                            Dezvoltarea
personalitatii..................................................19
      I.       5.        1.         Caracteristici        de        ansamblu
............................................20
      I.             5.             2.              Conceptul             de
sine...........................................................22
      I.                 5.                  3.                   Constiinta
morala...........................................................25
      I.              5.              4.               Criza              de
originalitate......................................................26
CAPITOLUL II. - AGRESIVITATEA UMANA............................28
      II.                           1.                             Definirea
agresivitatii.......................................................28
     II.              2.                Formele               agresivitatii
........................................................29
      II. 3. Teorii privind dezvoltarea comportamentului agresiv.......32
      II.    4.     Manifestari    comportamentale     ale     agresivitatii
.................39
      II.            5.             Agresivitatea             intrafamiliala
...............................................41
      II.      5.       1.       Agresivitatea       cuplului       conjugal
.....................................41
      II.       5.       2.        Agresivitatea        asupra        femeii
..........................................43
      II.          5.          3.           Agresivitatea          parentala
....................................................43
      II.        5.        4.          Efectele         agresive         ale
divortului........................................44
      II.                5.                5.                  Agresivitatea
copilului...................................................45
      II.             6.              Agresivitatea             intragrupala
...................................................46
      II. 7.  Agresivitatea in scoala
........................................................48
      II.        8.         Cauzele         comportamentului         agresiv
.....................................50
      II. 9. Structuri  de  personalitate  cu  risc  marit  de  agresivitate
........52
      II.   10.    Efectul   violentei   televizate   asupra   agresivitatii
.................57
      II. 11.  Modalitati de reducere a comportamentului agresiv..........59
CAPITOLUL III- METODOLOGIA CERCETARII........................61
        III.   1.   Obiectivele,   ipotezele    si    metodele    cercetarii
.......................61
      III.     2.       Analiza      si      interpretarea      rezultatelor
...................................63