Analiza Rentabilitatii Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pilonul II

Capitolul I Pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II)
 1.1 Scurt Istoric
 1.2 Evoluţia pieţei pensiilor private în trimestrul III al anului 2012:
Capitolul II Analiza rentabilitatii fodurilor de pensii administrate privat
2.1 Valoarea activului net si numarul de participanti
2.2 Analiza Rentabilitatii
2.3 Indicatorii de rantabilitate
 Concluzii
 BIBLIOGRAFIE