Analiza si Previzionarea Firmelor de Publicitate

Capitolul I Analiza serviciilor de publicitate în România în perioada 2005-2009 3
1.1. Produsul intern brut realizat în serviciile de publicitate 4
1.2. Populaţia ocupaţă (PO) în serviciile de publicitate 8
1.3. Numărul de agenţii de publicitate 12
1.4. Consultanţi în promovare-Agenţi de tern 15
1.5. Firme din România 17
Capitolul II Corelaţia între evoluţia serviciilor şi gradul de dezvoltare economico-socială 21
Capitolul III Analiza comparativă a dezvoltării serviciilor în România şi în alte ţări 23
Capitolul IV Previzionarea evoluţiei serviciilor de publicitate pentru anul 2010-2012 25