APLICATIE PENTRU GESTIUNEA PROCESULUI DE ADMITERE IN INVATAMANTUL SUPERIOR

Lucrare Licenta cu Prezentare Powerpoint CUPRINS
                                   CUPRINS
                       Capitolul 1.  Introducere    1
1.1 Admitere-Contextul actual     1
1.2 Obiectivele lucrării     14
1.3  Specificaţiile de proiectare 17
1.4 Structura lucrării 22
Capitolul 2. Fundamentare teoretică     24
2.1 HTML    24
2.2 CSS     29
2.3 Limbajul PHP 33
2.4 MySQL   54
Capitolul 3 Documentaţia tehnică a aplicaţiei      58
3.1 Arhitectura programului  58
3.2 Arhitectura aplicaţiei. Schema-bloc a sistemului.    59
3.2 Arhitectura bazelor de date   70
3.3 Funcţii (subrutine)      76
Capitolul 4. Utilizarea aplicaţiei      83
4.1 Login ca administrator   84
4.2 Login ca şi candidat     92
4.3 Login ca şi membru al comisiei      101
Capitolul 5.  Concluzii      111
5.1 Obiective realizate      111
BIBLIOGRAFIE     114
ANEXA 1     115
ANEXA 2     116
ANEXA 3     117
ANEXA 4     118
ANEXA 5     119