Asocierea intre atasament, conflict si satisfactie in relatiile de cuplu

CUPRINS
Patrea 1
INTRODUCERE.................................................................
..............................................4
CADRUL
TEORETIC....................................................................
..................................5
Capitolul 1. ATAŞAMENTUL ÎN RELAŢIILE DE
CUPLU.......................................6
      1.1. Privire de ansamblu asupra
ataşamentului..................................................6
      1.2. Bazele psihosociale ale ataşamentului: de la ataşamentul
infantil               la cel
matur.......................................................................
......................................7
      1.3. Bazele neuropsihologice ale
ataşamentului................................................14
Capitolul 2. CONFLICTUL
RELAŢIONAL................................................................19
      2.1. Privire de ansamblu asupra conflictului
relaţional...................................19
      2.2. Teoria lui
Gottman.....................................................................
..................20
                                  2.3.                             Stilurile
conflictuale................................................................
......................22
Capitolul 3. ADOLESCENŢA TÂRZIE ŞI
TINEREŢEA..........................................28
            3.1.       Trecerea       de       la       adolescenţă       la
maturitate...................................................28
                                 3.2.                            Dezvoltarea
fizică......................................................................
....................31
                                 3.3.                            Dezvoltarea
cognitivă...................................................................
................31
                                 3.4.                            Dezvoltarea
socioemoţională.............................................................
..........32
          3.5.     Integrarea     socio-profesională      şi      congruenţa
personalităţii.......................33
                      3.6.                  Evenimentele                  de
viaţă.......................................................................
............35
Partea a II-a
Capitotul                  4.                  OBIECTIVE                  ŞI
METODOLOGIE..........................................................38
                                 4.1.                            Obiectivele
cercetării..................................................................
..................38
                                 4.2.                            Metodologia
cercetării..................................................................
................38
                                4.2.1.                     Operaţionalizarea
conceptelor.....................................................38
                                                                      4.2.2.
Ipoteze.....................................................................
........................38
                   4.2.3.        Descrierea        instrumentelor         de
investigare....................................39
                       4.2.4.             Descrierea             subiecţilor
investigaţi..................................................43
                    4.2.5.         Descrierea         procedurii          de
investigare...........................................44
                4.2.6.     Descrierea     metodelor     de     analiză     a
datelor...................................45
Capitotul                           5.                           REZULTATELE
CERCETĂRII..............................................................46
                5.1.            Prezentarea            şi            analiza
datelor.....................................................................
.46
                                  5.2.                              Testarea
ipotezelor..................................................................
......................54
               5.3.           Interpretarea          psihologică           a
rezultatelor....................................................68
                     5.3.1          Indivizii          cu          ataşament
securizant..................................................68
                    5.3.2.          Indivizii          cu          ataşament
evitant.......................................................70
                 2.3.3.      Indivizii      cu       ataşament       anxios-
ambivalent...................................72
             5.3.4.  Diferenţele   de   gen   în   funcţie   de   tipul   de
ataşament....................74
CONCLUZIE...................................................................
................................................75
1.
Limite......................................................................
......................................................75
2.
Implicaţii..................................................................
.....................................................76
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............................................77
ANEXE.......................................................................
......................................................81