ASPECTE ALE DEZVOLTARII PERSONALITATII COPILULUI PRESCOLAR LA INTRAREA IN SCOALA

Motivaţia alegerii temei
Introducere
Stadiul activ al dezvoltării învăţământului românesc şi    reforma şcolară
Reforma în învăţământul preşcolar
Capitolul I
Educaţia preşcolară şi perspectivele dezvoltării personalităţii.
Finalităţi, tendinţe, politici, alternative
Capitolul II
Metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii copilului preşcolar
Capitolul III
Personalitatea
III. 1 Conceptul de personalitate
III. 2  Factorii formării personalităţii
III. 3 Teorii privind puterea factorilor
III. 4  Trăsături fundamentale ale personalităţii
III. 5  Dezvoltarea stadială a personalităţii
Capitolul IV
Dinamica personalităţii preşcolarului
IV. 1  Contextul general al evoluţiei copilului preşcolar
IV. 2  Substadiile preşcolarităţii
IV. 3 Coordonate ale dezvoltării psihice a preşcolarului
IV. 4  Relaţia dintre personalitate şi comportament
Capitolul IV
Formele de activitate ale preşcolarului şi influenţa pe care o au în
formarea personalităţii preşcolarului
V.I  Jocul element central al formării şi dezvoltării personalităţii
preşcolarului
V.2  Învăţarea. Asigurarea continuităţii între activitatea de joc şi
activitatea de învăţare
Bibliografie
75 pagini