Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane intr-o Unitate de Invatamant Preuniversitar

Argument 2
Capitolul 1 Managementul resurselor umane 3
1.1. Consideraţii generale 3
1.2. Evaluarea în managementul resurselor umane 6
1.3. Managementul resurselor umane în sistemul de învăţămînt 7
Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sistemul educativ preuniversitar 13
2.1. Analiza şi diagnoza nevoilor educaţionale şi de formare 13
2.2. Resursele umane ale sistemului de învăţământ din România 16
2.3. Formarea personalului didactic 18
2.4.Evaluarea personalului didactic 21
2.5. Promovarea personalului didactic 23
2.6. Salarizarea personalului didactic 24
Capitolul 3 Analiza unei organizaţii şcolare în ceea ce priveşte managementul resurselor umane - Liceul Pedagogic ” Nicolae Bolcaş ” Beiuş 27
3.1. Descrierea organizaţiei 27
3.2. Dinamica resurselor umane 28
3.3. Analiza SWOT a unităţii şcolare – Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş” 33
3.4 Program de formare continuă în cadrul unităţii şcolare analizate 37
3.5.Concluzii motivaţia performanţelor muncii în unitatea şcolară studiată 39
Capitolul 4 Proiect de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare 2009- 2012 42
4.1. Diagnoza mediului intern şi extern 42
4.2. Analiza SWOT 44
4.3. Oferta educaţională 45
4.4. Misiunea şi viziunea 45
4.5. Scopuri 46
4.6. Opţiuni strategice 46
4.7. Indicatori de evaluare a performanţei 48
Capitolul 5 Concluzii 49
Bibliografie 51
Anexe 52