Bugetul General Consolidat al Romaniei

Bugetul general consolidat.3
Bugetul de stat. .4
Trasaturile si principiile bugetului de stat.6
Universalitatea bugetului….7
Unitatea bugetului.…7
Neafectarea veniturilor bugetare….9
Anulitatea bugetului.…9
Echilibrarea bugetului….10
Realitatea bugetului.…11
Specializarea bugetara….11
Publicitatea bugetului….12
Procesul bugetar – Definire, etape, trasaturi.…12
Elaborarea proiectului de buget….13
Aprobarea bugetului de catre parlament….15
Anexele Legii bugetului asigurarilor sociale de stat.…17
Executia bugetului.…17
Incheierea executiei bugetare.…19
Controlul executiei bugetare.…20
Aprobarea executiei bugetare.…21
Etapele procesului bugetar la nivelul autoritatilor publice centrale din Romania.…22
Metode de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare….23
Finante publice carteaverde….24
Metode clasice de dimensionare a indicatorilor bugetari….24
Metode moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari….25
Metoda de Planificare, programare, bugetizare (P.P.B.S.)….26
Metoda Rationalizarii Optiunilor Bugetare (R.C.B.)….30
Incertitudine si risc in optimizarea indicatorilor bugetari….32
Structura veniturilor bugetare in anul 2009….34
Cresterea economica….35
Efectele crizei mondiale.….35
Evolutia principalelor venituri ale bugetului general consolidat in anii 2008-2009….37
Economie globala….37
Zona euro. .37
Politicile fiscale in zona euro….38
Principalii indicatori bugetari 2007-2010 Metodologie ESA ….38
Principalii indicatori bugetari in per 2007-2010 – procent in PIB….38
Principalii indicatori bugetari E27 in per 2007-2010 – procent in PIB….39
Principalii indicatori bugetari in per 2007-2010 in Romania – procent in PIB….39
Deficitul bugetului general consolidate….39
Evolutia principalilor indicatori bugetari in per 2004-2012 – procent in PIB….40
Deficitul bugetar in Uniunea Europeana in anul 2010 – procent in PIB….40
Bugetul general consolidat 1.01 - 31.12.2006.41
Bugetul general consolidat 1.01 - 31.12.2007.43
Bugetul general consolidat 1.01 - 31.12.2008.45
Bugetul general consolidat 1.01 - 31.12.2009.47
Bugetul general consolidat 1.01 - 31.12.2010.49
Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat in perioada 2006-2010 . .51
Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat in perioada 2006-2010.52
Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat in PIB 2006-2010 . .53
Bibliografie . .54