Cadrul violentei scolare in Romania

CUPRINS
I     INTRODUCERE      4
II    DEVIANŢĂ ŞI CONFORMISM 6
  II.1      NORMATIVITATE    6
  II.2      CONFORMISMUL     8
  II.3      DEVIANŢA   8
    II.3.1  TIPURI DE DEVIANŢĂ - CLASIFICAREA ACTELOR DEVIANTE 9
    II.3.2  CARACTERISTICI ALE DEVIANŢEI      12
    II.3.3  TEORII ALE DEVIANŢEI  14
  II.4      COMPORTAMENTUL DEVIANT DIN PERSPECTIVA ASISTENŢEI SOCIALE     22
III   VIOLENŢA,  FENOMEN DEVIANT  26
  III.1     DEFINIREA TERMENULUI DE VIOLENŢĂ  27
  III.2     TIPURI DE VIOLENŢĂ    27
  III.3     VIOLENŢĂ ŞI AGRESIVITATE    29
    III.3.1 TIPURI ŞI FORME ALE AGRESIVITĂŢII 30
    III.3.2 CAUZE ALE AGRESIVITĂŢII     32
IV    ETAPE DE DEZVOLTARE ŞI DE SOCIALIZARE ALE COPILULUI     35
  IV.1      FAMILIA, MEDIU PRIMAR DE SOCIALIZARE   37
  IV.2      ŞCOALA CA MEDIU DE SOCIALIZARE    40
  IV.3      GRUPUL DE PRIETENI CA INSTANŢĂ DE SOCIALIZARE     43
  IV.4      FACTOR SECUNDAR DE SOCIALIZARE: MASS-MEDIA   46
  IV.5      INTERNETUL CA AGENT MODERN DE SOCIALIZARE    47
V     FENOMENUL DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ ÎN ROMÂNIA   49
  V.1 FORME ALE VIOLENŢEI ŞCOLARE 49
  V.2 CAUZE ALE VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ     51
  V.3 ŞCOALA CA SURSĂ A VIOLENŢEI 53
  V.4 PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR     57
  V.5 ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN ŞCOALĂ-ÎN COMBATEREA VIOLENŢEI ŞCOLARE 59
VI    PERSPECTIVA TEORETICĂ ŞI METODOLOGICĂ A CERCETĂRII 61
  VI.1      PERSPECTIVA TEORETICĂ 61
  VI.2      PERSPECTIVA METODOLOGICĂ    62
VII   CONCLUZII ŞI PROPUNERI 85
VIII  BIBLIOGRAFIE     87
           ANEXE………………………………………………………………….90