Caracterizarea sistemului familial

CUPRINS
|Pagina                                                           |
|Introducere                                                  |2   |
|Capitolul I                                                  |4   |
|  1.1 Familia. Definire conceptuală. Caracteristici ale      |4   |
|familie                                                      |    |
|  1.2 Caracterizarea sistemului familial. Relaţiile între    |    |
|părinţi. Relaţiile între părinţi şi copii                    |9   |
|      1.2.1 Familia ca sistem                                |9   |
|      1.2.2 Structura sistemului familial                    |10  |
|      1.2.3 Funcţiile familiei                               |13  |
|      1.2.4 Tipologii familiale                              |14  |
|  1.3 Tradiţionalitate versus modernitate. Stiluri de viaţă  |17  |
|şi valori familiale                                          |    |
|Capitolul II                                                 |35  |
|  2.1. Delicvent. Delicvenţă.  Delimitări conceptuale        |35  |
|      2.2.1 Cauzele delicvenţei                              |36  |
|      2.2.2 Cauze generative ale comportamentului deviant    |39  |
|  2.3 Profilul general al delicventului / infractorului      |44  |
|Capitolul III                                                |52  |
|  3.1 Stadiile dzvoltării eului                              |52  |
|  3.2 Caracteristici generale ale evoluţiei adolescentului   |57  |
|  3.3 Dezvoltarea psihică                                    |58  |
|  3.4 Identitate şi personalitate în adolescenţă             |60  |
|Capitolul IV – Prezentarea designului cercetării             |62  |
|  4.1 Obiective                                              |62  |
|  4.2 Ipotezele cercetării                                   |62  |
|  4.3 Metodologia cercetării                                 |62  |
|  4.4 Prezentarea cazurilor                                  |63  |
|  4.5 Statistici 2004 – 2005                                 |79  |
|Concluzie                                                    |88  |
|Bibiliografie                                                |90  |