CARACTERIZAREA STILULUI DE MANAGEMENT LA S.C. HOTEL STRAND

INTRODUCERE       5
CAP.1. STILURI DE CONDUCERE         13
  1.1. Stilul de muncă – definiţie particularităţi şi conţinut         13
  1.2. Factorii caracteristici şi principalele trăsături ale stafului de
      lucru al managerului şi al echipei manageriale  17
  1.3. Stilul de muncă al managerului şi al echipei manageriale integrat în
      succesiunea angajare – eficienţă – performanţă. 19
  1.4. Însemnătatea şi utilitatea practicii cunoaşterii tipologiilor de stil
      de lucru de către manager şi echipa managerială.         20
  1.5. Forme şi modalităţi de evaluare a stilului de muncă al managerului şi
      al echipei manageriale.       22
2. INTERMEDIARIAT ŞI ANTAGONISM     24
ÎN STILURILE DE CONDUCERE  24
  2.1. „Teoriile stilului” – primii germeni conflictuali la nivelul
      organizaţiei.        24
  2.2. Autoritatea, figura contrastantă în cadrul sistemelor de conducere.
      25
  2.3. Identificări şi clasificări realizate pe baza raţionamentului
      autocratic -  democratic      27
  2.4. Stilul autocratic şi stilul democratic – stiluri de conducere
      antagonice;opoziţia dintre stilul novator şi stilul conservator.  29
 CAP.3. IMPUNEREA CALITĂŢII ŞI      31
PERSONALITĂŢII MANAGERULUI PRIVIND  31
ORIENTAREA POZITIVĂ A STILULUI DE CONDUCERE  31
  3.1. Calităţile unui manager eficient.     31
  3.2. Capacitatea, competenţa şi comportamentul managerului.  32
  3.3. „Tabloul descriptiv”al personalităţii managerului.      33
  3.4. Orizontul şi geneza personalităţii managerului.         34
  3.5. Catalog temperamental,caracterial şi aptitudinal al unui manager.
      35
4. IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR       36
MORFO-FUNCŢIONALE ALE CONDUCERII    36
ŞI INTEGRAREA ELEMENTULUI TÂNĂR     36
DE CONDUCERE ÎN STRUCTURILE EXISTENTE        36
  4.1. Capacitatea şi rolul elementului tânăr de conducere în derularea
      eficientă a relaţiilor sale cu subordonaţii. Optimizarea relaţiilor
      între şef şi subordonaţi.     36
  4.2. Ecoul altruismului managerial construit pe „soclul” elementului tânăr
      de conducere.        37
  4.3. Intensificarea procesului de conducere şi evitarea conflictelor socio-
      profesionale.        38
  4.4. Evidenţierea strategiilor practice de temperare şi stimulare a
      personalului din subordine – ştiinţa şi arta  elementului tânăr de
      conducere.   39
  4.5. Cunoaşterea mediului socio-profesional de acţiune a elementului tânăr
      de conducere. Descoperirea şi cunoaşterea subordonaţilor.         41
  4.6. Metode, tehnici şi procedee pentru cunoaşterea psihica a
      subordonatului prin prisma psihologică a elementului tânăr de
      conducere.   43
    4.6.1. Determinarea temperamentului dominant prin utilizarea unor
        ghiduri de observaţie.     43
    4.6.2. Determinarea stabilităţii emoţionale şi a rezistenţei psihice în
        condiţii de stres. 43
  4.7. Intangibilitatea şi  cognoscibilitatea în relaţia conducător şi
      subordonaţi. 44
5. STUDIU DE CAZ  45
PREZENTAREA Şl INTERPRETAREA DATELOR         45
CONCLUZII Şl PROPUNERI     54
CHESTIONAR        56
CE PĂRERE AVEŢI DESPRE MUNCA DUMNEAVOASTRĂ?  56
ANEXE
BIBLIOGRAFIE