Combaterea Traficului de Droguri

1.Introducere
2.Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
3.Cercetari stiintifice si medicale
4.Norme
5.Aplicarea procedurii PIC
6.Sanctiuni
7.Anexe
8.Strategia nationala antidrog in perioada 2002-2012
8.1.Viziunea si scopulstrategiei
8.2.Prevenirea consumului de roguri
8.3.Reducerea riscurilor
8.4.Asistenta medicala
8.5.Reducerea ofertei
8.6.Factori de risc
9.Informare si evaluare
10.Strategii nationale
11.Situatia epidimologica
12.Mortalitatea ca urmare a consumului de droguri
13.Piata de droguri
14.Concluzii
14.1.Tratament