Comportamentul autodistructiv la adolescenti

CUPRINS
SECTIUNE TEORETICA     4
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I 7
Adolescenta - o perioada de criza, de descoperire a identitatii     7
  1.1. Ce este adolescenta   7
   1.1.1. Câteva consideratii cronologice    7
     1.1.1.1. J.J. Rousseau  7
     1.1.1.2. Stanley Hall   8
   1.1.2. “Deruta clasificarilor” 9
   1.1.3. Teoriile stadiale 11
     1.1.3.1. S. Freud 11
     1.1.3.2. E.Erikson      12
     1.1.3.3. J.Piaget 12
     1.1.3.4. L.Kohlberg     13
   1.1.4. Teorii sociologice si antropologice cu privire la adolescenta  14
     1.1.4.1. Teoria “anxietatii socializate” (A. Davies)      14
     1.1.4.2. Teoria “sarcinilor de dezvoltare” (R.Havighurst) 14
     1.1.4.3. Societatea adolescentina si “subcultura” tineretului
     (J.Coleman)  15
     1.1.4.4. Ambivalenta atitudinala adolescentina (T.Parsons)     16
     1.1.4.5. Teoria “continuitatii dezvoltarii” (R.Benedict si M.Mead)   16
  1.2. Conflict si criza in structurarea adolescentei    17
   1.2.1.  Conceptul de criza     17
   1.2.2. Criza adolescentina     18
   1.2.3. Adolescenta intre normal si patologic    20
   1.2.4. Dificultati an relatiile adolescentului cu familia  22
   1.2.5. Aspecte-problema an relatia adolescent-profesor     25
   1.2.6. Adolescentul si atitudinea sa morala fata de sinucidere   26
CAPITOLUL II     29
Problematica generala a fenomenului suicidar 29
  2.1. Definitii ale suicidului    29
  2.2. Clasificari ale conceptelor apartinand suicidologiei    33
  2.3. Evaluări cantitative privind suicidul. Amploarea fenomenului
                    suicidar la adolescenti   41
   Date statistice privind sinuciderile la adolescenti   44
  2.4. Legislatii cu privire la suicid  45
CAPITOLUL III    49
Istoricul atitudinilor fata de sinucidere    49
  3.1. Suicidul la popoarele antice     49
   3.1.1. Grecia antica     49
   3.1.2.  Roma antica 51
   3.1.3. Dacia  51
   3.1.4. Galia  51
   3.1.5. Laponia      52
   3.1.6. Egiptul antic     52
   3.1.7. China antica 52
   3.1.8. India  52
   3.1.9. Japonia      53
   3.1.10. Sinuciderea la precolumbieni 53
   3.1.11. Africa      53
  3.2. Principalele conceptii religioase despre sinucidere     54
   3.2.1. Iudaismul despre sinucidere   54
   3.2.2. Crestinismul despre sinucidere     54
   3.2.3. Islamismul despre sinucidere  56
   3.2.4. Budismul despre sinucidere    56
  3.3. Conceptii filosofice despre sinucidere 56
   3.3.1. Immanuel Kant     58
   3.3.2. Jean-Paul Sartre  58
   3.3.3. Albert Camus 59
  3.4. Sinuciderea in literatura   60
   3.4.1. Scriitori sinucigasi    61
     3.4.1.1. Virginia Woolf 62
     3.4.1.2. Cesare Pavese  63
     3.4.1.3. Sylvia Plath   64
     3.4.1.4. Franz Kafka    64
   3.4.2. Personaje sinucigase adolescente in literatura universala 66
     3.4.2.1. Werther  66
     3.4.2.2. Kurt Gerber    67
   3.4.3. Personaje suicidare adolescente in literatura romana      68
     3.4.3.1. Niculaita Minciuna   68
     3.4.3.2. Tudor Petrican 69
CAPITOLUL IV     71
Factorii de risc ai suicidului    71
  4.1. Factorii biologici    72
   4.1.1. Supozitia ereditara     72
   4.1.2. Afectiunile somatice medico-chirurgicale 73
  4.2. Factorii psihologici  74
  4.3. Factorii psihopatologici    76
  4.3. Factorii sociali      81
   4.3.1. Factorii socioeconomici 81
   4.3.2. Locul de rezidenta      82
   4.3.3. Factorii social-istorici      82
   4.3.4. Mass-media   83
   4.3.5. Factorii familiali      83
   4.3.6. Statutul persoanei      84
   4.3.7. Sexul  85
   4.3.8. Vârsta 85
   4.3.9. Religia      86
   4.3.10. Rasa  86
  4.4. Factorii fizici/de mediu    86
   4.4.1. Starea meteorologica    87
   4.4.2. Anotimpul    87
   4.4.3. Altitudinea  88
CAPITOLUL V 89
Teorii si conceptii cu privire la suicid     89
  5.1. Teorii genetice/biologice   90
  5.2. Teorii psihologice    92
  5.3. Teorii psihiatrice    99
  5.4. Teorii sociologice    104
   5.4.1. Teorii sociologice  deterministe   105
     5.4.1.1. Teoria sociogenetica a lui E. Durkheim     105
     Anomia si influenta ei asupra suicidului 110
     5.4.1.2. Conceptia lui Maurice Halbwachs 114
     5.4.1.3. Teoria trifactoriala a lui Andrew Henry si James Short
     115
     5.4.1.4. Teoria integrarii statutului a lui Jack P. Gibbs si Walter T.
     Martin 115
   5.4.2. Teorii fenomenologice   117
     5.4.2.1. Teoria semnificatiilor suicidare a lui Jack Douglas   117
SECTIUNEA PRACTICA     120
CAPITOLUL VI     120
Cercetari personale cu privire la fenomenul suicidar din   Romania, in
general, si din Bucuresti, in special   120
  6.1. Scopul cercetarii:    121
  6.2. Obiective urmarite    121
  6.3. Ipoteze    121
  6.4. Populatia investigata 122
  6.5. Metode si tehnici utilizate 123
  6.6. Rezultate  125
  6.7. Masuri de prevenire   139
   6.7.1. Diminuarea disponibilitatii mijloacelor de autovatamare   139
   6.7.2. Incurajarea organizatiilor de ajutorare  140
   6.7.3. Socializarea 140
   6.7.4. Convorbiri cu expertii  141
  6.8. Concluzii  142
Bibliografie     144
ANEXE 147