Consideratii teoretice referitoare la stres si depresie

                                   CUPRINS
CAP. I.  CONSIDERAŢII TEORETICE REFERITOARE LA
      stres ŞI DEPRESIE
           1.1. Precursori ai teoriei stresului
           1.2. Teoria lui Selye
           1.3. Teoria stimulilor
           1.4. Teoria cognitivă al lui Lazarus asupra stresului
                 1.4.1. Evaluarea cognitivă a stresului
           1.5.depresia
           1.6. Clasificarea depresiilor
           1.7. Ce este coping-ul ?
           1.8. Stres şi depresie
           1.9. Stres şi coping
                 1.9.1. Modelul lui Lazarus şi Folkman
                 1.9.2. Consideraţii legate de strategiile coping
CAP. II. FACTORI AI TULBURĂRILOR POST-TRAUMATICE LA
      PACIENŢII CU AVC
      2.1. Suportul social
      2.2. Coping-ul la pacienţii cu AVC
           2.2.1. Copingul evitativ  la pacienţii cu traume cerebrale
           2.2.2. Copingul pasiv şi apatia la pacienţii cu AVC
CAP. III. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI LOTUL STUDIAT
      3.1. Caracteristicile eşantioanelor studiate
      3.2. Obiectivele lucrării
      3.3. Ipotezele de lucru
      3.4. Instrumente de lucru
           3.4.1. Strategiile de coping
           3.4.2. Nivelul de distres
           3.4.3. Evaluarea nivelului de  depresie
           3.4.4. Evaluarea nivelului de anxietate
           3.4.5. Evaluarea Suportului Social
      3.5. Procedura de lucru
CAP. IV. PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR OBŢINUTE
      4.1. Analiza rezultatelor obţinute la proba COPE-A
      4.2. Analiza diferenţială a reacţiei post-avc în funcţie de
       tipul de coping evitativ-confruntativ
      4.3. Analiza corelaţională a datelor obţinute
           4.3.1. Relaţia dintre componentele  stilului de coping
                 şi reacţia depresivă posttraumatică(rdp)
      4.4. Studiul relaţiei dintre stilurile de coping şi anxietate
      4.5. Studiul impactului evenimentelor de viaţă
4.6. Studiul impactului suportului social
                             la pacienţii cu AVC
      4.7. Studiul relaţiei aspectelor investigate cu
           reacţia                depresivă                  posttraumatică
       CONCLUZII
      BIBLIOGRAFIE
      103 PAG