CONSILIEREA SI ORIENTAREA ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

                                   CUPRINS
Rezumat.....................................................................
............................................................................
.4
Capitolul I:  Inroducere
Capitolul II:Cadrul teoretic
         1.Consilierea  si  orientarea  elevilor  cu  CES   in   scoala   de
masa…….....................…..........….…3
                      1.1.Functia               integratoare               a
scolii……………………………………………......................…...3
                                        1.1.1.                        Scoala
integrativa......…………………………………………………………......3
            1.1.2.Educatia si integrarea elevilor cu CES…………………………………………….7
         2.Problematica consilierii si orientarii elevilor cu CES in  zonele
defavorizate………..........11
                    2.1.   Conceptul   de   consiliere    si    dimensiunile
sale……………………………….......…11
                   2.2.  Consilierea  cadrelor  didactice   in   scoala   de
masa……………….........…………....13
                      2.3.     Consilierea      familiei      in      cadrul
scolii………………….......………………..……....17
                   2.4.  Consilierea  elevilor   cu   CES   in   scoala   de
masa……..............………..…….….…..23
                     2.5.    Dizabilitatile    sociale    si     randamentul
scolar…...….….............................................29
                         2.6.  Competente  generale  ale   profesorilor   de
sprijin (itinerant)…………….................33
Capitolul          III:          Obiectivele          si           ipotezele
cercetarii..................................................................
...............
Capitolul                          IV:                           Metodologia
cercetarii..................................................................
.................................
Capitolul                           V:                           Prezentarea
rezultatelor................................................................
..................................
Capitolul                                                   VI:Interpretarea
rezultatelor................................................................
..............................
         3.   Proiect educational de integrare a elevilor cu CES  in  scoala
de masa..............................72
                  3.1. Proiect de cercetare – Integrarea elevilor cu CES  in
      scoala de masa………......…72
                  3.2.  Studii de caz………………………..……………………………………………..91
Concluzii………………………………………………………………………………………………13
Bibliografie…..………………………………………………………………………….………….118