Constructia si Calculul Automobilelor

Tema: Rigida 4 brate 1
Frana autoturism 4x4 1
Student: Mihai MALINESCU 1
Anul universitar 2011-2012 1
1 STUDIU DE NIVEL PRIVIND MECANISMELE DE GHIDARE A ROŢILOR 4
1.1 Funcţiunile Mecanismului de Ghidare 8
1.2 Geometria Direcţiei şi Posibilităţi de Reglare 8
1.2.1 Unghiurile roţii 8
1.2.2 Unghiurile pivotului 11
1.2.3 Deportul pneumatic, longitudinal şi transversal 13
1.3 Tipuri de Mecanisme de Ghidare Studiate 14
1.3.1 Exemple de mecanisme de ghidare studiate 14
1.3.2 Analiza comparativă: avantaje – dezavantaje 16
1.4 ANALIZA CINEMATICA A MECANISMULUI DE GHIDARE ALES 16
1.4.1 Comportamentul la săltare 17
1.4.2 Comportamentul la ruliu 19
1.4.3 Poziţia centrului instantaneu de ruliu (sau tangaj) al punţii 19
1.5 Posibilităţi de Reglare a Geometriei Direcţiei (UNghiurile Roţii şi Pivotului) 20
2 STUDIU DE NIVEL PRIVIND FRANA AUTOTURISM 21
3 MATERIALE ŞI TEHNOLOGII UTILIZATE LA CONSTRUCŢIA FRANEI AUTOTURISMULUI 22
3.1 Tipuri de Materiale Utilizabile 22
3.2 Rezistenţe Admisibile 22
3.3 Tipuri de Materiale alese 22
3.4 Moduri de Prelucrare posibile 22
3.5 Moduri de Prelucrare alese 22
4 MODALITĂŢI DE DETERIORARE A FRANEI AUTOTURISMULUI 23
4.1 Cauze normale ale deteriorării 23
4.2 Cauze Anormale ale deteriorării 23
5 JUSTIFICAREA SOLUŢIEI CONSTRUCTIVE ALESE ŞI CALCULUL FRANEI AUTOTURISMULUI 24
5.1 Justificarea Soluţiei Constructive 24
5.2 Alegerea Regimurilor de Calcul 24
5.3 Calculul la 24
5.4 Calculul la 24
5.5 Concluzie Privind Calculul 24
5.6 IDENTIFICAREA UNEI MODALITĂŢI DE CREŞTERE A CALITĂŢII subansamblului proiectat 24
5.7 IDENTIFICAREA UNEI MODALITĂŢI DE REDUCERE A COSTULUI subansamblului proiectat 24
6 CONCLUZII 25
6.1 Probleme şi Dificultăţi întâmpinate şi Rezolvate 25
6.2 Aspecte Originale ale Soluţiei Constructive 25
6.3 Comparaţie cu Alte Produse Similare 25
6.4 Câteva Lucruri învăţate prin Realizarea Proiectului 25
7 BIBLIOGRAFIE 26
8 ANEXE 27
8.1 Materiale Documentare Considerate Foarte Interesante 27
8.2 Planşe 27
8.2.1 Schema cinematică a mecanismului de ghidare / corelare 27
8.2.2 Desen de ansamblu 27
8.2.3 Desen de execuţie 27
8.3 Model 2D (plan) sau 3D (tridimensional) realizat pe calculator 27