CREATIVITATEA LA VARSTA PRESCOLARA

                            Cuprins
Abstract....................................................................
.................................pag.3
Introducere.................................................................
...............................pag.5
Obiectivul                           si                            ipotezele
cercetarii.............................................................pag.8
    Cap.1     Creşterea    şi    dezvoltarea    copilului    în     perioada
preşcolarităţii..pag.9
               1.1.Vârsta     preşcolară;     caracterizare      psihologică
......................pag.9
                                                           1.1.2.Dezvoltarea
senzorială.........................................................pag.10
                  1.1.3..Dezvoltarea             inteligenţei             şi
gândirii.....................................pag.12
                                                           1.1.4.Dezvoltarea
limbajului..........................................................pag.16
                                1.1.5.                           Dezvoltarea
afectivă.............................................................pag.18
                                1.1.6.                           Dezvoltarea
personalităţii...................................................pag.20
             1.1.7.       Jocul       copilului       până       la        6
ani...............................................pag.21
                1.1.8.           Dezvoltarea           socială            şi
învăţarea..........................................pag.22
Cap.                                                                       2
Creativitatea...............................................................
....................pag.24             2.1.           Conceptul           de
creativitate.......................................................pag.24
                                   2.2.                             Nivelele
creativităţii...............................................................
..pag.26
                                   2.3.                             Factorii
creativităţii...............................................................
...pag.27
                      2.4.                Etapele                 procesului
creator......................................................pag.31
         2.5.    Specificul    manifestării    creativităţii    la    vârsta
preşcolară......pag.37
                  2.6.            Metode            de             stimulare
individuală............................................pag.40
            2.7.      Evaluarea       nivelului       creativităţii       la
preşcolari........................pag.42
Cap.3                                                            Metodologia
cercetarii..................................................................
..pag.46
       3.1.Eşantion..........................................................
       ..........................pag.46
       3.2.Metode                si                tehnici                de
       lucru.......................................................pag.46
       3.3.Interpretarea
    rezultatelor........................................................pag.
    49
Concluzii...................................................................
...................................pag.62
Bibliografie................................................................
..................................pag.64
Anexe.......................................................................
....................................pag.65