Criminalitatea in Republica Moldova

Introducere
1. Actualitatea problemei în Republica Moldova
2. Factorii ce determină criminalitatea
3. Situația criminogenă în Republica Moldova în anul 2011 (plan comparativ cu anii precedenți)
3.1. Infracţiuni înregistrate.
3.2. Persoane care au comis infracţiuni.
3.3. Persoane condamnate
3.4. Persoane deţinute în instituţii penitenciare.
4. Situația criminogenă în Republica Moldova în 2012
5. Măsuri de prevenire a criminalității
Concluzie
Anexe:
1. Tab.1 Numărul infracţiunilor înregistrate pe regiuni de dezvoltare în anul 2011
2. Tab. 2. Numărul infracţiunilor înregistrate după tipuri, în anii 2006-2011
3. Tab.3 Persoane condamnate în funcţie de crima săvîrşită, 2006-2011
4. Rata infracționalității în RM 2004- 2012(10 luni)
5. Rata infracționalității în Republica Moldova 2004-2012(10 luni) (pe categorii de infractiuni)