Deceptii si Reusite in Integrarea Profesionala

    INTRODUCERE
    FUNDAMENTAREA TEORETICA
    Jurnalismul ca zonă profesională
    Căi de acces în profesie
    Forme de pregătire profesională: generală sau specializată
    Organizaţia mass-media ca mediu cultural
    Conflictul normat
    METODOLOGIA LUCRARII
    Chestionar
    Subiecţi
    CORPUSUL DE ANALIZA
    CONCLUZII
    BIBLIOGRAFIE