Deficitul Bugetar al Romaniei in Perioada 2008-2010

INTRODUCERE.2
CAPITOLUL I: Deficitul Bugetar- noţiuni introductive.4
1.1 Deficitul bugetar- concept şi metode de dimensionare.4
1.2 Cauzele apariţiei deficitului bugetar.6
1.3 Efectele deficitului bugetar.9
CAPITOLUL II: Deficitul Bugetar- căi de finanţare.12
2.1 Finanţarea monetară a deficitului bugetar.12
2.1.1 Emisiunea monetară.12
2.1.2 Impactul finanţării monetare a deficitului bugetar.15
2.2 Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar.17
2.2.1 Împrumutul de stat.17
2.2.2 Impactul finanţării nemonetare a deficitului bugetar.20
2.3 Instrumente utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar.21
CAPITOLUL III: Studiu de caz- “Deficitul Bugetar al României în perioada
2008 – 2010”.23
3.1 Indicatori bugetari sintetici.23
3.2 Analiza veniturilor bugetului de stat în perioada 2008 – 2010.27
3.3 Analiza cheltuielilor bugetului de stat în perioada 2008 – 2010.34
3.4 Deficitul bugetar al României – previziuni pentru anii 2011 – 2012.41
CONCLUZII.48
BIBLIOGRAFIE.50