Depresia la adolescenti

Cuprins
Argument……………………………………………………..…………. 4
Introducere……………………………………………….…..………….. 5
Capitolul 1:
Adolescenţa o perioadă critică…………………………………..………...8
1.1.Particularităţi ale dezvoltării adolescentului…………………..……... 8
1.2.Conştiinţa de sine în adolescenţă……………………………………..10
1.3.Stima de sine - vector al personalităţii adolescentului…..……………15
1.4.Relaţia părinte-adolescent………………………………………….…19
1.5.Criza de originalitate la adolescenţi…………………………………..21
1.6.Probleme ale inadaptării în perioada adolescenţei……………………25
Capitolul 2 :
Depresia în perioada adolescenţei…………………………………….. .. .29
2.1.Depresia-definiţie……………………………………………………..29
2.1.1.Câteva consideraţii psihoterapeutice privind depresia………… …..34
2.2.Clasificarea tulburărilor depresive……………………………….. . ...35
2.2.1.Depresia majoră………………………………………………….....35
2.2.2.Tulburarea distimica………………………………………………..41
2.2.3.Tulburarea depresivă fără altă specificaţie………………………....44
2.2.4.Tulburarile bipolare……………………………………………….. 45
2.2.5.Tulburarea ciclotimică…………………………………………….. 46
2.3.Atribuire şi locus of control………………………………………… .56
2.4.Simptome depresive la adolescenţi………………………………….. 59
2.4.1.Suicidul……………………………………………………………..59
2.4.2.Drogurile…………………………………………………………....60
2.4.3.Alcoolul……………………………………………………………..63
2.4.4.Anorexia şi bulimia………………………………………………....66
2.5.Tratamentul depresiei în adolescenţă………………………………....72
Capitolul 3
Metodologia cercetării………………………………………………….....76
3.1.Stabilirea temei………………………………………………….…….76
3.2.Obiectivele şi ipotezele lucrării…………………………………….....76
3.3.Lotul de subiecţi…………………………………………………….....77
3.4.Instrumente aplicate……………………………………………….…..77
3.4.1.Chestionarul lui Beck………………………………………….….....77
3.4.2.Scala de depresie Hamilton……………………………………….....79
3.5.Rezultatele cercetării………………………………………….……... .83
Referinte bibliografice …………………………………………………….85
Anexa nr. 1………………………………………………………………...88
Anexa nr.2………………………………………………………………....91
Anexa nr.3………………………………………………………………....93