DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI IN PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI

CUPRINS
|CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII  TEORETICE PRIVIND           |1  |
|DEZVOLTAREA TURISMULUI ……………                           |   |
|1.1. Evoluţia fenomenului turistic                     |1  |
|................................................       |   |
|1.1.1. Premisele afirmării turismului                  |2  |
|....................................................   |   |
|1.1.2. Factorii apariţiei şi dezvoltării turismului    |3  |
|.................................                      |   |
|                                                       |   |
|CAPITOLUL II: TURISMUL ECOLOGIC .......................|4  |
|2.1. Cadrul internaţional al dezvoltării turismului    |5  |
|ecologic ......                                        |   |
|2.1.1. Definirea ecoturismului                         |5  |
|.......................................................|   |
|........                                               |   |
|2.1.2. Consideraţii generale asupra ecoturismului      |8  |
|..............................                         |   |
|2.1.3. Ecologia: de la ştiinţă la conştiinţă           |10 |
|.............................................          |   |
|2.2. Dezvoltarea ecoturismului în România - evoluţie şi|13 |
|actualitate                                            |   |
|.......................................................|   |
|................................                       |   |
|2.2.1. Aspectele generate ale ecoturismului din România|14 |
|...................                                    |   |
|2.2.2. Perspective în dezvoltarea ecoturismului în     |15 |
|România ..............                                 |   |
|2.2.3. Ecoturism şi ariile protejate                   |16 |
|.......................................................|   |
|.                                                      |   |
|2.3. Parcul Naţional Piatra Craiului - obiectiv        |18 |
|ecoturistic .........                                  |   |
|2.3.1. Prezentarea masivului Piatra Craiului           |19 |
|.......................................                |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|CAPITOLUL III: VALORIFICAREA POŢENTIALULUI TURISTIC AL |29 |
|PARCULUI   NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI                    |   |
|......................................                 |   |
|3.1. Baza tehnico-materială a turismului în Parcul     |30 |
|Naţional Piatra Craiului                               |   |
|.......................................................|   |
|.......................                                |   |
|3.1.1.  Baza tehnico-materială specific turistică      |31 |
|..................................                     |   |
|3.1.2. Baza tehnico-materială generală                 |35 |
|.................................................      |   |
|3.2. Forme de ecoturism practicate în Parcul Naţional  |37 |
|Piatra Craiului                                        |   |
|.......................................................|   |
|...................................                    |   |
|                                                       |   |
|CAPITOLUL IV: ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNEI         |38 |
|STRATEGII DE DEZVOLTARE A ECOTURISMULUI ÎN PARCUL      |   |
|NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI                               |   |
|......................................                 |   |
|4.1. Necesitatea implementării strategiei de dezvoltare|39 |
|.............                                          |   |
|4.2. Ecoturism şi turism durabil                       |40 |
|..................................................     |   |
|4.3. Analiza SWOT a potenţialului turistic ecologic în |41 |
|Parcul Naţional Piatra Craiului                        |   |
|.......................................................|   |
|........                                               |   |
|4.4. Elaborarea şi implementarea strategiei de         |43 |
|dezvoltare .......                                     |   |
|4.5. Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013         |51 |
|..........................                             |   |
|                                                       |   |
|CAPITOLUL V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI ...............    |56 |
|                                                       |   |
|BIBLIOGRAFIE                                           |72 |
|.......................................................|   |
|.............                                          |   |