Dificultatile de invatare. Memoria de scurta durata si memoria de lunga durata

                                   CUPRINS
Capitolul 1:
Dificultăţile de învăţare.                                          1
   1. Conceptul de dificultăţi de învăţare                                1
   2. Memoria de scurtă durată sau memoria de lucru                       5
   3. Memoria de scurtă durată este memorie de lucru                      6
 1. Teorii explicative asupra dificultăţilor de învăţare a matematicii.
    8
1.3. Caracteristicile memoriei de scurtă durată
15
1.3.1. Capacitatea memoriei de scurtă durată                        15
1.3.3.         Tipul         de         codare         a         informaţiei
24
1.3.4 Reactualizarea informaţiei                                    26
   1.4. Atenţia şi memoria de lucru                                      28
   1.4.1. Similaritatea comportamentelor unităţilor din  “câmpul”  atenţiei
   şi             din             memoria             de              lucru
      30
1.4.2. Impactul unităţilor cognitive din ML asupra atenţiei
32
  1.5. Memoria de scurtă durată şi memoria de lungă durată  –  două  sisteme
  separate?...33
  1.5.1. Indicii acustice                                                 36
  1.5.2. Depozitul memoriei de scurtă durată                              37
  1.5.3. Niveluri de procesare                                            38
  1.5.4. Sistemul buclei fonologice                                       40
  1.5.5. Sistemul executiv central                                        43
1.6.    Implicarea    buclei    fonologice    în     aritmetica     mentală.
46
  1.7.   Rolul    memoriei    de    lucru    în    strategiile    aritmetice
  48
  1.8.     Aritmetica      şi      folosirea      strategiilor      multiple
  50
  1.9. Memoria de lucru şi aritmetica                                     51
CAPITOLUL II
2. METODOLOGIA CERCETĂRII
2.      1.      Ipotezele      cercetării      şi       discutarea       lor
54
2.2. Obiectivele cercetării                                         55
2.3. Designul cercetării                                            56
  2.4. Etapele cercetării                                                 57
  2.5. Prezentarea eşantioanelor                                          57
  2.6. Metodele de cercetare                                        58
2.7.         Prezentarea         instrumentelor         de         cercetare
59
CAPITOLUL III
3.1   Prezentarea,   analiza   şi   interpretarea   datelor    experimentale
60
3.2 Concluzii                                                       67
Anexe                                                               78
Bibliografie                                                        84