Educatie familiala si educatie scolara in formarea identitatii elevului de liceu industrial

Cuprins
Introducere.................................................................
........................................................5
Capitol I . Cadrul
cercetării..................................................................
............................9
1.1 Tipuri de date culese prin observaţie şi
interviu............................................................9
Capitol II . Educaţia
familială...................................................................
.....................12
2.1 Definirea conceptului de educaţie
familială................................................................12
2.2 Relaţia părinte-
adolescent..................................................................
..........................14
2.3 Stiluri
parentale...................................................................
.........................................18
2.4 Comubicarea păriţi-copii şi funcţiile
ei........................................................................23
2.5  Observaţii privind relaţiile părinţi-
copii.....................................................................25
Capitol III . Educaţia
şcolară.....................................................................
.....................27
3.1 Educaţia din perspectivă
pedagogică..................................................................
.........27
3.2 Aptitudine, tact şi competenţă
pedagogică..................................................................
29
3.3 Stiluri
educaţionale................................................................
......................................34
3.4 Clasa de elevi ca grup
social......................................................................
..................41
3.5 Meseria de profesor în
România.....................................................................
.............46
      3.5.1 Sistemul de învăţământ în
2010.....................................................................49
Capitol IV  Instituţia
şcolară.....................................................................
.....................53
4.1 Aspecte
generale....................................................................
......................................53
      4.1.1 Observaţii cu privire la amplasarea şcolii şi curtea
şcolii.............................54
      4.1.2 Observaţii cu privire la sălile din interiorul
şcolii.........................................55
      4.1.3 Observaţii cu privire la activitatea
profesorilor............................................56
      4.1.4 Observaţii referitoare la comportamentul elevilor la orele de
curs...............59
      4.1.5 Observaţii referitoare la comportamentul elevilor înafara orelor
de curs....61
Capitol V  Identitatea elevului
............................................................................
...........63
5.1 Teorii ale
identităţii.................................................................
.....................................63
5.2 Formarea identităţii de
gen.........................................................................
.................69
5.3 Stimă de sine şi roluri sexuale la elevii de
liceu..........................................................72
5.4 Observaţii cu privire la comportamentul elevilor înafara instituţiei de
învăţământ...75
Concluzii...................................................................
........................................................78
Bibliografie
generală....................................................................
....................................80
Anexe.......................................................................
..........................................................82
   A. Grila de
      observaţii.............................................................
      ......................................82
   B. Ghiduri de
      interviu...............................................................
      ...................................85
   C. Transcrierea integrală a
      iterviurilor...........................................................
      .............89
   D. Fragmente din jurnalul de
      teren..................................................................
      ..........112
   E. Documente
      oficiale...............................................................
      ................................115
   F.
      Fotografii..............................................................
      ................................................125