Efecte psihologice si morale ale abandonului

CUPRINS
CUVÂNT INTRODUCTIV…………………………………………… pag. 2
CAPITOLUL I.           Familia şi funcţiile sale
       I.1  Cadrul necesar organizării permanenţei biologice şi
                 culturale a societăţii………………………………… pag. 3
CAPITOLUL II     Destructurarea familiei
      II.1  Cauze, etape, forme, consecinţe…………………………….. pag. 19
CAPITOLUL III    Abandonul copiilor: consideraţii juridice
      III.1. Recunoaşterea drepturilor copiilor în reglementările
            juridice internaţionale………………………………………... pag. 45
      III.2. Ocrotirea părintească a minorilor……………………………... pag. 55
      III.3. Ocrotirea unor categorii de minori în condiţiile
            Legii nr. 47/1993………………………………………………. pag. 56
      III.4. Ocrotirea minorilor abandonaţi potrivit
            Legii nr. 47/1993………………………………………………. pag. 59
             III.5. Apararea dreptului la viata al copiilor – legea
272/2004………pag. 62
CAPITOLUL IV   Efecte psihologice şi morale ale abandonului
      IV.1. Copiii instituţionalizaţi…………………………………….…….. pag. 69
      IV.2. Copiii străzii……………………………………………………… pag. 96
             IV.3. Serviciul de sprijin familial si prevenire
                       a abandonului copiilor……………………………………………pag.104
      IV.4. Adopţia…………………………………………………………… pag.113
             IV.5. Adoptia interna in viziunea noii legi - Legea
273/2004…………pag.117
CONCLUZII, RECOMANDARI………………………………………..pag.120
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………....pag.125