EFECTELE TULBURARILOR DE LIMBAJ ASUPRA ADAPTARII SCOLARE

CUPRINS
PARTEA I
ARGUMENT
CAPITOLUL 1  - LIMBAJUL ŞI TULBURĂRILE DE LIMBAJ
1.1  Limbajul, Dezvoltarea limbajului în ontogeneză
1.2  Funcţiile limbajului
1.3 Etiologia tulburărilor de limbaj
          1.4 Definirea si clasificarea tulburărilor de limbaj
          1.5 Descrierea principalelor tulburări de limbaj
          1.7 Tulburări de dezvoltare a limbajului
          1.8 Relaţia dintre tulburările de pronunţie şi tulburările limbajului scris –citit
          1.9 Specificul tulburărilor dislalice, pe fondul intelecului normal
          1.10 Terapia tulburărilor de limbaj

CAPITOLUL 2  - VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ
           2.1 Particularităţi la vârsta şcolară mică
           2.2 Dezvoltarea limbajului la copii cu vârstă şcolară mică
            2.3 Aspectul fonetic, gramatical şi lexical al limbajului copilului de vârstă şcolară mic
           2.4 Formele şi expresivitatea limbajului la şcolarul mic
           2.5 Succesul si insuccesul şcolar
           2.6Munca învăţătorului în corectarea tulburărilor de limbaj
CAPITOLUL 3  - METODOLOGIA CERCETĂRII
            3.1 Obiectivele si ipotezele cercetării
            3.2 Descrierea eşantionului investigat
            3.3 Descrierea probelor şi metodelor de aplicat
            3.4 Proiectarea unui program terapeutic
            3.5 Studii de caz representative
            3.6 Concluzii
BIBLIOGRAFIE