Evaluarea Performantelor Resurselor Umane

Capitolul I. Evaluarea performanţelor resurselor umane 2
I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane 2
I. 2 Particularităţi ale sistemului funcţionarilor publici din state ale Uniunii Europene 9
I. 3 Necesitatea evaluării performanţelor funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.) 15
Capitolul II. Prezentate generală Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor 17
II. 1 Scurt istoric al A.N.P.C. 17
II. 2 Legislaţia în baza căreia îşi desfăşoară activitatea A.N.P.C 18
II. 3 Competenţe şi atribuţii 18
II. 4 Strategia 2008-2012 22
II. 5 Managementul şi organizarea instituţiei 24
II. 6 Aspecte legate de activitatea de finanţare a A.N.P.C-ului 25
II. 7 Aspecte privind comunicarea şi transparenţa decizională în A.N.P.C 27
II. 8 Resursele umane în A.N.P.C 29
II.8.1 Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane 29
II. 8. 2 Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului de gestiune şi de execuţie în A.N.P.C 30
II. 8. 3 Proceduri de evaluare şi control a personalului 33
II. 8. 4 Metode de formare în A.N.P.C 39
Capitolul III. Anchetă cu privire la modul de desfăşurare a evaluării în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 40
III. 1 Obiectivele anchetei 40
III. 2 Prezentarea eşantionului 40
III. 3 Instrumente şi tehnici folosite în cadrul cercetării 41
III. 4 Culegerea datelor cercetării 42
III. 5 Prelucrarea şi analiza datelor 42
Capitolul IV. Analiza diagnostic a activităţii de evaluare a performanţelor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 57
IV. 1 Puncte forte 57
IV. 2 Puncte slabe 59
Capitolul V. Modalităţi de îmbunătăţire a evaluării performanţelor 62
Anexe 67
Bibliografie 82