Familia si Abandonul Scolar din Perspectiva Asistentei Sociale

Cuprins :
Argument
CAP. I.  Familia în context istoric şi social
               1. Definiri, tipologie şi funcţiile familiei
               2. De la familia tradiţională la familia modernă
               3. Rolul părinţilor în familia contemporană
CAP. II. Abandonul şcolar, cauze şi efecte
               1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi
abandon şcolar
                      1.1. Inadaptarea şcolară
                      1.2. Eşecul  şi insuccesul şcolar
                      1.3. Abandonul şcolar
               2. Abandonul şcolar şi familia
               3. Cauzele şi efectele abandonululi şcolar
                        3.1. Cauze de ordin economic
                        3.2. Cauze de ordin socio-cultural
              3.2.1. Apartenenţa la comunităţile de tip urban/rural
                                    3.2.2. Originea etnică – rromii
                        3.3. Cauze de ordin psiho-fiziologic
                        3.4.  Cauze de ordin pedagogic
               4. Situaţia actuală a abandonului şcolar în trei judeţe ale
Moldovei: Iaşi, Suceava şi  Botoşani
CAP. III.  Intervenţii specifice asistenţei sociale în prevenirea şi
combaterea
         abandonului şcolar
        1. Consolidarea relaţiei: familie-şcoală
                  1.1.  Asistenţa socială şcolară
        2. Consilierea familială
        3. Medierea relaţiilor părinte – copil – profesor
        4. Educaţia părinţilor
CAP. IV.  Metodologia cercetării
        1. Ancheta socială
        2. Interviul
        3. Studiul de caz
        4. Observaţia
        5. Proiectul  de intervenţie
CAP. V. Studii de caz – copii aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar
        ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Proiect de intervenţie
Concluzii
Bibliografie
Anexe
186 pag