Implementarea unui Sistem de Management al Deseurilor pentru Regiunea Maramures Nord

Cuprins
1.Introducere
1.1.Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
1.2. Scopul proiectului
2.Aspecte legale
2.1. Cadrul legal
2.2 Legislaţie conexă
2.3. Obiective şi cerinţe / ţinte naţionale pentru planificarea în gestionarea deşeurilor
3.Situaţia existentă
3.1.Calculul populaţiei deservite
3.2. Estimarea volumelor si cantităţilor ce vor fi generate în perioada 2012-2042
3.3. Compoziţia medie a deşeurilor
3.4. Calculul cantităţii de deşeuri
3.5. Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale
3.6. Eliminarea deşeurilor municipale
4.Alegerea şi descrierea locaţiei
4.1. Date generale privind zona geografică
4.2. Analiza şi alegerea variantelor
4.2.1. Geologia şi geomorfologia regiunii
4.2.2. Meteorologie și caracteristici climatice
4.2.3. Vegetația
4.2.4. Fauna
4.2.5. Solurile
5.Managementul propus
5.1. Scurta descriere a managementului
6.Colectarea deşeurilor
6.1. Sisteme de pubele
6.2. Sisteme de containere speciale pentru materiale reciclabile
6.3. Sisteme de colectare
6.4. Proceduri de colectare
7.Transportul deşeurilor
7.1. Transportul rutier al deşeurilor
7.2. Necesarul de autovehicule
8. Centrul Integrat de Management al deşeurilor şi Depozitul ecologic de deşeuri
8.1.Suprafaţa şi situaţia juridică
8.2.Informarea publică, asistenţa tehnică şi supervizarea
8.3. Perioada de realizare / executie
8.4. Informaţii privind producţia ce urmează a fi obţinută şi energia necesară pentru procesul tehnologic
8.5 Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectare la infrastructura existentă
8.6. Descrierea funcţională şi tehnologică a centrului integrat de management al deşeurilor
8.6.1.Depozitul ecologic
8.6.2.Calculul suprafeţei depozitului şi a volumului depozitat
8.6.3.Zona tehnică
8.6.4.Procedura de acceptare a deşeurilor la centrul integrat de management al deşeurilor şi exploatarea zonei de depozitare
8.6.5.Lista de deşeuri acceptate in centrul integrat de management al deşeurilor :
9. Staţia de sortare a deşeurilor
9.1.Lista deşeuri acceptate - statia de sortare
9.2.Descrierea fluxului de deşeuri:
9.3.Sita tambur
9.4.Separatorul balistic
9.5.Instalaţia de aspirare
9.6.Separatorul magnetic
9.7.Posturi de sortare
9.8.Presa de balotat
10.Staţia de compostare
10.1. Date de proiectare:
10.2.Descriere fluxului de deşeuri
10.2.1.Zona de receptie a deşeurilor
10.2.2.Construirea brazdelor de compostare
10.2.3.Procesul de maturare
10.2.4.Stocarea compostului
10.3.Lista deşeuri acceptate statia de compostare
11.Depozitul ecologic
11.1.Etanasare si sistem de drenaj
11.2.Sistemul de colectare a biogazului:
11.3.Sistemul de colectare a apei pluviale:
11.4.Sistem de colectare a levigatului:
12.Zona tehnica a centrul integrat de management al deşeurilor
12.1. Clădirea adiminstrativa
12.2.Cladirea de receptie si cantarul
12.3.Atelierul mecanic
12.4.Statia de alimentare cu carburanti
12.5.Statia de spalare a vehiculelor
12.6.Bazinul de stocare a levigatului
12.7.Bazin de evapotranspiratie a apei pluviale
12.8.Puturile de monitorizare a apei subterane
12.9.Statia de tratare a apei uzate
13. Impactul asupra mediului
13.1 Metodologie
13.2. Apa
13.2.1. Sursele de poluare a apei
13.2.2. Impactul prognozat
13.2.3.Masuri
13.3. Aer
13.3.1. Surse de poluare a aerului
13.3.2. Impactul prognozat
13.3.3. Masuri de reducere a impactului
13.4. Solul si geologia
13.4.1. Sursele de poluare a solului
13.4.2. Impactul prognozat
13.5. Zgomotul
13.5.1. Surse se poluare fonica
13.5.2. Masuri de atenuare a impactului zgomotului
13.6. Biodiversitatea
13.6.1. Impactul prognozat
13.6.2. Masuri de atenuare a impactului prognozat
13.7. Peisajul
13.7.1. Impactul prognozat
13.7.2. Masuri de atenuare
13.8. Conditii sociale si economice
2.8.1. Impactul prognozat
13.8.2. Masuri de atenuare a impactului prognozat
13.9. Conditii culturale si etnice, mostenire culturala
13.10. Monitorizarea