Investitiile Straine Directe in Romania + prezentare PP

1. Inroducere
2.REZULTATELE CERCETĂRII STATISTICE PRIVIND INVESTIŢIILE
STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2011
2.1Fluxul net de ISD în anul 2011
2.2. Soldul ISD la sfârşitul anului 2011
2.3. Repartizarea soldului ISD pe principalele activităţi economice
2.4. Repartizarea soldului ISD pe regiuni de dezvoltare
2.5. Repartizarea soldului ISD pe ţări de origine
2.6. Tipuri de investiţii străine directe
2.7. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă
3. ISD in 2012
Concluzii