JOCUL DIDACTIC CA METODA DE PREDARE INVATARE SI CA ACTIVITATE FUNDAMENTALA LA CLASELE I - IV

C U P R I N S
          INTRODUCERE………………………………………..………. 4
          CAPITOLUL  I – NOŢIUNI  GENERALE  DESPRE  JOC
          I.1.   Teorii despre joc……………………………………………..8
          I.2.   Clasificarea jocurilor……………………………………….12
          I.3.   Jocul didactic……………………………………………….15
          I.4.   Factorii sociali cu influenţă determinantă asupra
jocului…..18
          I.5.   Elemente psihologice ale jocului…………………………...21
          CAPITOLUL  II – JOCUL  DIDACTIC
          II.1.  Conceptul de joc didactic……………………………………24
          II.2.  Jocul didactic, stimulent al proceselor intelectuale………….28
          II.3.  Raportul dintre jocul didactic şi celelalte jocuri……………..34
          II.4.  Jocul didactic şi stimularea dezvoltării vorbirii……………...36
          CAPITOLUL  III  –  JOCUL  DIDACTIC – mijloc de activizare a
                                            elevilor din clasele I - IV
          III.1. Elevul – subiect activ în procesul de învăţământ……………..41
          III.2. Activitatea de joc – activitatea de învăţare…………………...44
          III.3. Raportul dintre învăţătură şi joc la începutul
şcolarităţii……..45
          III.4. Influenţa jocurilor didactice în relaţiile dintre elevi –
elevi şi
                       învăţător – elevi………………………………………………46
          III.5. Jocul didactic – mijloc eficient de cultivare a
creativităţii…...48
          CAPITOLUL  IV – JOCURILE  DIDACTICE – principală
                                    metoda şi formă de activitate în
                                 predarea –
            învăţarea conţinuturilor şcolare
          IV.1.  Importanţa jocului didactic în procesul de învăţământ……….51
          IV.2.  Jocul didactic – mijloc  de  verificare  şi  consolidare  a
limbajului..
            ………………………………………………………………..54
          IV.3.  Jocul didactic în predarea limbii române……………………..61
          IV.4.  Eficienţa metodelor active în orele de limba română………...77
          IV.5.  Jocul didactic în predarea matematicii……………………….91
          IV.6.  Teste sub formă de joc la orele de matematică……………...105
          IV.7.  Jocul didactic folosit în predarea geografiei………………...109
          CONCLUZII…………………………………………………….....113
          BIBLIOGRAFIE…………………………………………………..116
          ANEXE:…………………………………………………………….119
          Jocuri didactice
          Proiecte de lecţii
          Proiecte educaţionale
          Fişe de lucru