Jocul didactic - Rolul si locul in lectiile de limba romana la clasele I-IV

                                                                CUPRINS
 Motivaţia alegerii temei
Valoarea  limbajului  în  educaţia  intelectuală,  estetică  şi   morală   a
elevilor.
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JOCUL  DIDACTIC.  ROLUL  ŞI  LOCUL
                   LUI ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ LA CLASELE I - IV.
      1.1. La ce folosesc jocurile?
      1.2.Ce este jocul lingvistic?
      1.3. Definiţia noţiunilor de  divertisment,  joc,  joc  didactic,  joc
                   lingvistic
      1.4. Funcţiile jocurilor didactice în procesul învăţării.
      1.5. Consecinţe nedorite ale folosirii jocurilor.
CAPITOLUL II     2.1. PREGĂTIREA ŞI ADAPTAREA JOCURILOR LINGVISTICE.
                            2.1.1.  etapa introductivă;
                            2.1.2.  etapa elaborării regulilor;
                            2.1.3.  etapa realizării jocului.
      2.2. Cum se alege jocul?
      2.3. Jocul – factor în dezvoltarea limbajului
      2.4. Jocul didactic în lecţiile de compunere
CAPITOLUL III    3.1. Metode de simulare (bazate pe acţiunea fictivă)
      3.2. Metoda jocurilor
                            3.2.1.  jocuri didactice sau jocuri educative;
                            3.2.2.  jocuri de simulare;
                            3.2.3.  funcţiile şi avantajele pedagogice  ale
                            jocurilor de simulare;
                            3.2.4.  condiţii de  organizare  a  jocului  de
                            simulare.
      3.3. Metoda dramatizării(învăţarea prin dramatizare)
CAPITOLUL IV     4.1. Jocuri pentru depistarea şi  remedierea  deficienţelor
                   de auz, văz sau motrice.
      4.2. Jocul cuvintelor.
      4.3. Jocuri de vocabular.
      4.4. Jocuri din morfologie (părţi de vorbire).
      4.5. Sintaxa propoziţiei prin joc.
      4.6. Ortografie şi punctuaţie prin joc.
CAPITOLUL V OBIECTIVE ŞI METODOLOGIE
                                        5.1. Obiectivele cercetării
                                        5.2. Ipoteza studiului
                                        5.3. Selecţia subiecţilor
                                        REZULTATELE CERCETĂRII
                                        CONCLUZII
                                       ANEXE
                                       BIBLIOGRAFIE
84 pag