Modalitati de Prevenire a Insuccesului Scolar, la Elevii Proveniti din Mediile Defavorizate

Introducere
      Cap. 1 Aspecte introductive
           1.1 Definirea conceptelor
           1.2  Reuşita   şcolară-  indicator  în  orientarea  şcolară   şi
      profesională a elevilor
           1.3 Forme de manifestare a insuccesului şcolar
           1.4 Aspecte social istorice
      Cap. 2 Mediile  defavorizate
           2.1 Mediul familial
                 2.1.1 Copii maltrataţi
                       2.1.1.1 Copii abuzaţi fizic
                       2.1.1.2 Copii neglijaţi
                       2.1.1.3 Copii expuşi abuzului emoţional
                       2.1.1.4 Copii expuşi abuzului sexual
           2.2 Mediul instituţionalizat
           2.3  Comunităţi  defavorizate:  rural-urban,  central-periferic,
      etnie romă
                 2.3.1 Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate
                 2.3.2 Educaţia în medii defavorizate- consideraţii generale
                 2.3.3 Provocări ale mediului industrial asupra educaţiei
                 2.3.4 Educaţia copiilor aparţinând etniei rome
                 2.3.5 Intervenţia  UNICEF  în  educaţia  pentru  comunităţi
           dezavantajate
           2.4 Factori care pot  determina  la  copii  insucces  şcolar  şi
      devianţă comportamentală
                 2.4.1. Violenţa psihologică
                 2.4.2. Context familial
                 2.4.3. Factori de vulnerabilitate
                 2.4.4. Context social
                 2.4.5. Context şcolar
      Cap. 3 Modalităţi de prevenire a insuccesului şcolar
            3.1 Insuccesul şcolar
            3.2. Modalităţi de prevenire
                 3.2.1 Modalităţi de intervenţie a psihologului
                 3.2.2 Social
                 3.2.3 Individual familial
                 3.2.4 Pedagogic
      Cap. 4 Metodologie
Bibliografie
82 pag