Modelarea caracterului crestin in adolescenta

I. ASPECTE METODICE                                1
    DEFINIREA SUBIECTULUI, DELIMITAREA ŞI ÎNCADRA    REA                                        1
    IMPORTANŢA SUBIECTULUI ŞI MOTIVAREA
           OPŢIUNII   DE CERCETARE                        2
1.3. OBIECTIVELE LUCRĂRII                        2
1.4. METODA DE CERCETARE                          4
1.4.1. Stadiul actual al cercetării în domeniu                4
1.4.2. Utilizarea surselor documentare                    4
1.4.3. Critica surselor documentare                    5
1.4.4. Interpretarea surselor documentare                5
1.5. TERMINOLOGIE DE BAZĂ                        6
II.DEFINIREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL                7
2.1 ETIMOLOGIA TERMENULUI “EDUCAŢIE”             7
2.2. DEFINIŢII ALE EDUCAŢIEI                        7
2.3. TIPURI DE EDUCAŢIE                            9
2.3.1. Clasificarea educaţiei din punctul de vedere
          al formei                                9
2.3.1.1. Educaţia formală                        9
2.3.1.2. Educaţia informală                    9
2.3.1.3. Educaţia nonformală                        10
2.3.2. Clasificarea educaţiei din punctul de vedere
           al conţinutului                                 10
2.3.2.1. Educaţia religioasă                        11
2.3.2.2. Educaţia seculară                            12
2.4. EDUCAŢIA CREŞTINĂ – FUNDAMENTUL FORMĂRII  CARACTERULUI CREŞTIN                           13
2.4.1. Aspectele educaţiei creştine                       14
2.4.1.1. Aspectul filosofic                       14
2.4.1.2. Aspectul teologic                        15
2.4.1.3. Aspectul supranatural                        16
2.4.2. Formarea caracterului creştin.
          Punctul de vedere teologic                        17
2.4.3. Necesitatea educaţiei creştine                        20
2.4.4. Identitatea educatorul creştin                        20
III. COORDONATA MORALĂ A EDUCAŢIEI
DE-A LUNGUL SECOLELOR                                23
3.1. EDUCAŢIA MORALĂ LA GRECI                        23
3.2. EDUCAŢIA MORALĂ LA ROMANI                        26
3.3. EDUCAŢIA ÎN VECHIUL TESTAMENT            27
3.4. EDUCAŢIA ÎN NOUL TESTAMENT                28
3.5. GÂNDITORI CREŞTINI DIN PRIMELE SECOLE        29
3.6. RENAŞTEREA ŞI REFORMA                    30
3.7. MARII EDUCATORI                        32
3.8. EDUCAŢIA NOUĂ                            34
IV. ADOLESCENŢA – PERIOADA MODELĂRII
      CARACTERULUI CREŞTIN                    37
4.1. ETAPE ŞI CARACTERISTICI                     39
4.2. SCHIMBĂRILE DIN VIAŢA ADOLESCENTULUI     41
4.2.1. Anatomia şi fiziologia adolescentului            41
4.2.2. Universul adolescentului                    43
4.2.2.1. Dezvoltarea psiho-mentală            43
4.2.2.2. Dezvoltarea afectivă                45
4.2.2.3. Conturarea personalităţii            47
4.2.2.4. Dezvoltarea morală                55
4.2.3. Statutul social al adolescentului                58
V. EDUCAŢIA CREŞTINĂ ÎN FAMILIE                60
5.1. FAMILIA – LOCUL FORMĂRII CARACTERULUI
       CREŞTIN                                61
5.1.1. Contextul material al familiei                62
5.1.2. Dragostea – etosul formării caracterului creştin    63
5.1.2.1. Forme de manifestare                64
5.1.2.2. Respect                        67
5.1.3. Învăţătura şi disciplina                    68
5.1.3.1 Metode şi activităţi formative             69
5.1.3.2. Valoarea trupului                    71
5.1.3.3. Valorile spirituale ca temelie a
             caracterului                    72
5.1.4. Autoritatea părintească şi responsabilitatea
          adolescentului                         80
5.1.5. Armura spirituală a familiei şi echiparea
          progresivă a adolescentului                83
5.1.6. Beneficiile educaţiei creştine din familie        87
5.2. IMPORTANŢA FORMĂRII CARACTERULUI
       CREŞTIN                                88
5.2.1. Argumentul uman                        90
5.2.2. Argumentul spiritual                    90
VI. CONSIDERAŢII FINALE PRIVIND ROLUL
      EDUCAŢIEi ÎN PROCESUL DE
      FORMARE AL CARACTERULUI
     CREŞTIN                                92