Partidul National Liberal - Filiala Locala Iasi

Argument
Capitolul I – Liberalismul politic
1.1.Liberalimul azi
1.2.Liberalismul în România
Capitolul II – Documentare
2.1.Statutul PNL
2.2.Structură şi organizare
2.3.Programul politic – program de guvernare 2009 – 2012
2.4.Activităţi naţionale şi internaţionale
2.5.Alegerile euro - parlamentare
Capitolul III – Funcţionarea PNL
3.1.Procesul decizional
3.2.Relaţia dintre forurile de conducere ale partidului şi colectiităţil pe care le reprezintă 3.3.Tema dezbătute ale PNL : şedinţe şi documente programatice
3.4. Analiza Swot
Capitolul IV – Metode de cercetare
-Chestionar
-Interviu
Cocluzii
Bibliografie