Plan de Afaceri pentru Prestarea Serviciilor de Tip Rent A Car in Cadrul Fleet Management

CAPITOLUL I – Prezentarea generală a firmei Fleet Management Services 3
1.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate al firmei 3
1.2 Descrierea activităţii desfăşurate 3
1.3 Analiza situaţiei economico financiare 4
1.4 Analiza resurselor umane din cadrul SC FMS SRL 7
1.5 Analiza diagnostic (SWOT) a societăţii Fleet Management Services 8
CAPITOLUL II – Plan de afaceri pentru prestarea serviciilor de tip „Rent a Car” 10
2.1 Identificarea ideii de afacere 11
2.1.1 Strategia afacerii 11
2.1.2 Scopuri şi obiective 11
2.2 Descrierea societăţii şi prezentarea acţionariatului 12
2.2.1 Evoluţia activităţii firmei 12
2.3 Descrierea serviciului de tip „Rent a Car” 13
2.4 Descrierea mediului în care evoluează afacerea 14
2.5 Planul de marketing 14
2.5.1 Descrierea pieţei şi urmărirea trendului acesteia 14
2.5.2 Segmentul de piaţă urmărit 15
2.5.3 Concurenţa şi alte influenţe 16
2.5.4 Strategia de marketing 16
2.6 Analiza diagnostic (SWOT) realizată pe serviciul de rent a car 19
2.7 Planul operaţional 20
2.8 Investiţia planificată şi planul de implementare 21
2.8.1 Valoarea investiţiei (bugetul total) 24
2.8.2 Modul de finanţare 24
2.8.3 Beneficiul finanţatorului 25
2.8.4 Structura bugetului pe activităţi componente 25
2.9 Ipotezele previziunilor 25
2.9.1 Veniturile din primul an de exploatare (2012) 25
2.9.2 Cheltuieli aferente veniturilor din primul an de exploatare 27
2.10 Indicatori de evaluare a proiectului de investiţii 30
2.11 Analiza de senzitivitate a proiectului de investiţii 34
CAPITOLUL III – CONCLUZII, RECOMANDĂRI ŞI MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL S.C. FMS SRL. 36
Bibliografie: 40