Politica Monetara in Romania intre Lichiditate si Solvabilitate

Introducere .3
Capitolul 1.Lichiditatea, solvabilitatea și inflația în cadrul politicii monetare .4
1.1.Lichiditatea . .4
1.2.Solvabilitatea .6
1.3.Politica monetară .7
1.4.Inflaţia .10
1.4.1.Măsurarea inflației .11
1.4.2.Politici antiinflaţioniste .11
Capitolul 2.Studiu de caz-Politica monetară a României .13
2.1.Politica monetară. Țintirea directă a inflației în perioada 2005-2011 .13
2.1.1.Ţintele de inflaţie .15
2.2.Liberalizarea contului de capital .17
2.3.Evoluția inflației în perioada 2005-2011 și perspectivele pentru 2012-2013 .20
2.3.1.Sinteză privind modul general de analiză a inflaţiei .20
2.3.2.Evoluţia inflaţiei .24
2.3.3.Scenariul de bază privind perspectivele inflaţiei în perioada 2012-2013 .29
2.3.3.1.Ipoteze externe .29
2.3.3.2.Perspectivele inflaţiei .30
2.4.Cursul de schimb valutar .36
Concluzii .42
Bibliografie .46