Potentialul turistic al regiunii manastirilor din Nordul Moldovei

INTRODUCERE.................................................................
..............................................3
CAPITOLUL I
POTENŢIALUL TURISTIC AL MǍNǍSTIRILOR DIN NORDUL MOLDOVEI
1.1 Turismul – domeniu
reprezentativ...............................................................
..................5
1.2.        Turismul        -        activitate        specifică         de
servicii....................................................................
.6
1.3.                         Structura                          serviciilor
turistice..........................................
..............................................7
      1.3.1.                          Serviciile                          de
cazare......................................................................
...............11
      1.3.2.             Serviciile              de              alimentaţie
publică..................................................................12
      1.3.3.             Serviciile             de              transporturi
turistice................................................................14
 1.4. Agrementul – componentă structurală a produsului
turistic.......................... ...........17
 1.5. Piaţa turistică………………………………………………………………..............21
             1.5.1. Particularităţile pieţei turistice……………………………………………21
             1.5.2. Conceptele de cerere şi consum turistic………………………………...
 22
CAPITOLUL II
JUDEŢUL SUCEAVA – POTENŢIAL TURISTIC
2.1. Date generale de prezentare a judeţului Suceava……………………………………25
2.2. Poziţia în teritoriu şi căi de acces……………………………………………………27
2.3.      Resursele      turistice        ale       judeţului       Suceava
..................................................................28
      2.3.1. Resursele turistice naturale…………………………………………..……28
      2.3.2. Resurse turistice antropice………………………………………………...32
2.4. Baza materială a turismului în judeţul Suceava……………………………………..34
CAPITOLUL III
PROMOVAREA  OFERTEI TURISTICE A REGIUNII MǍNǍSTIRILOR DIN NORDUL MOLDOVEI
3.1.          Forme          de          turism          în          Nordul
Moldovei....................................................................
.....40
3.2.           Cererea            turistică            în            Nordul
Moldovei....................................................................
.....43
3.3. Circulaţia
turistică...................................................................
...................................48
      3.3.1. Durata medie a sejurului…………………………………………………..49
      3.3.2.  Coeficientul de utilizare a capacităţii de
cazare…………………………..50
3.4. Analiza sosirii turiştilor …………………..…………………………………………51
      3.4.1 Analiza
înnoptărilor................................................................
......................52
      3.4.2 Analiza duratei medii a
sejurului..................................................................5
4
CAPITOLUL IV
PARCUL NATURAL REGIONAL AL MĂNĂSTIRILOR DIN NORDUL MOLDOVEI
4.1. Obiectivele dezvoltării teritoriului mănăstirilor din Nordul
Moldovei………………56
4.2. Interesul excepţional al zonei mănăstirilor din
Bucovina…………………………...57
            4.2.1. Identificarea mănăstirilor ………………………………………....57
            4.2.2. Frecventarea turistică a mănăstirilor ……………………………...59
4.3. Organizarea turismului în teritoriul Parcului Naţional Regional al
mănăstirilor din Nordul Moldovei…………………………………………………………………………65
.4.4.  Analiza SWOT a turismului din zona Parcului Naţional Regional al
mănăstirilor din Nordul Moldovei…………………………………………………………………………67
PROPUNERI...................................................................
..................................................76
BIBLIOGRAFIE
ANEXE