Pozitionarea spatiala a deviantei in institutiile scolare

CUPRINS
  Introducere    3
Capitolul I – Devianţa, contra-cultură si incluziune socială 5
1. Perspective teoretice asupra devianţei    5
2.Devianţă în instituţii şcolare  7
  2.1. Adaptare si inadaptare scolara  7
  2.2.Comportament şi devianţă şcolară 9
3. Cultura, subcultura si contraculutra in institutiile scolare    14
  3.1. Contracultura si reorganizarea spatiului clasei  16
Capitolul II –Cercetare cu privire la poziţionarea spaţială a devianţei
şcolare     19
1. Motivaţia şi importanţa cercetării  19
2. Obiective, scopuri si întrebări de cercetare   20
3.  Metodologia de cercetare      21
4.  Lotul studiat      23
Capitolul III - Rezultatele cercetării 24
1. Observaţia participativă şi rezultatele ei     24
2. Interviul semistructurat şi rezultatele lui    31
3. Interpretarea rezultatelor şi relevanţa lor pentru intervenţie  37
Capitolul al IV-lea - Procesul de asistare socială      40
  Introducere    40
1. Metodele, tehnicile şi instrumentele intervenţiei    40
2. Desfaşurarea intervenţiei      41
  2.1.  Selecţia membrilor intervenţiei      43
  2.2. Studii de caz   43
  2.3. Concluzii 64
Concluzii finale şi recomandări   65
Referinţe bibliografice     67
Anexe 68