Reprezentarea sociala a tristetii

Cuprins
Introducere /3
Capitolul I Sociologia emoţiilor – subdomeniu al sociologiei generale / 7
      Din istoricul apariţiei ştiinţei / 7
      Definiţii şi clasificări ale emoţiilor / 11
      Cercetări realizate în domeniul sociologiei emoţiilor / 17
Capitolul II Tristeţea din perspectivă psiho-sociologică / 21
      Tristeţea ca emoţie negativa / 21
      Durerea – aspecte neuro-psihologice / 26
      Corpul, suferinţa si boala / 27
Capitolul III Construcţia imaginii despre real. Reprezentările sociale / 31
      Definirea conceptului din perspectiva psihosocială / 31
      Reprezentări sociale -  caracteristici generale / 34
      Primele studii si cercetări despre reprezentările sociale /37
Capitolul IV  Metodologia de cercetare / 39
      Stabilirea obiectivelor / 39
      Elaborarea ipotezelor / 40
      Dimensiuni. Indicatori. Universul cercetării / 41
      Tehnica - interviul si ghidul de interviu / 42
      Interpretarea datelor şi concluziile cercetării / 44
      Concluzii generale / 50
Anexe  /  52
Bibliografie / 59