Rolul familiei in dezvoltarea psihica a copilului

                                 CUPRINS
       Argument………………………………………………………………………………….1
       Introducere………………………………………………………………….....3
       CAP. I.- Consideratii teoretice
        I.1. Dezvoltarea psihica…  ………………………………… ……………………..6
        I.2. Factorii dezvoltarii psihice…………………………………………..................8
        I.3. Etapele ciclului de viata familiala……………………………………………..17
        I.4. Familia –cadru si factor al  dezvoltarii  psihice  a  copilului
        ……………………20
        I.5. Familia- mediu socio-economic si afectiv al
               dezvoltarii copilului…………………………………………………………..24
      CAP. II. Rolul familiei ca factor socio-afectiv in diferitele
                   stadii de dezvoltare ale copilului
        II.1. Sugarul si familia……………………………………………………………..31
        II.2.            Caracterizarea            psihologica             a
        varstelor……………………………..................35
        II.3. Rolul familiei in crestera  si  dezvoltarea  prescolarului  si
        scolarului…….........45
   CAP.III. Cauze si consecinte ale dezorganizarii familiei
                    asupra dezvoltarii psihice a copilului
        III.1. Familia ca sistem………………………………………………………….....55
        III.2. Dezorganizarea familiei si consecintele asupra
                                                                dezvoltarii
   copilului……………………………………………....................58
        III.3. Dificultati de exercitare a rolurilor social-educative
                 in familiile (mono)parentale…………………………………………………62
        III.4. Separarea parintilor echivaleaza cu condamnarea
                              educativa              a              copiilor
   ?........................................................................
   ..............65
        III.5. Sentimentalizarea raporturilor intrafamiliale
                    in societatile moderne…………………………………………………….......67
    CAP.1V. Situatii concrete- studiu de caz
    Concluzie…………………………………………………………………………… .....72
    Anexe : proiecte de activitati didactice……………………………………………….....73
   Bibliografie……………………………………………………………………………....80