Rolul Familiei privind Integrarea Copilului in Societate

Cuprins
      Introducere 3
      1. Familia – obiect de studiu psihosocial    3
        1.1. Delimitǎri conceptuale – retrospectiva şi perspectiva  familiei
  3
        1.2. Criterii de clasificare a familiei     3
        1.3. Tipuri de relaţii de cuplu 3
        1.4. Familia, cadru de satisfacere a nevoilor copilului     3
      2. Funcţii şi responsabilităţi ale familiei  3
        2.1. Caracteristici principale ale familiei 3
        2.2. Funcţiile familiei    3
        2.3. Abilităţi şi responsabilităţi parentale     3
        2.4. Cuplul marital şi personalitatea soţilor    3
      3. Funcţia educativă a familiei   3
        3.1 Sistemul familial şi educaţia     3
        3.2. Carenţe în climatul familial     3
         3.2.1. Influenţa climatului familial asupra dezvoltării  copilului
    3
        3.3. Rolul familiei în integrarea copilului în societate    3
        3.4. Interacţiunea părinte- copil şi funcţia educativă 3
      4. Metodologia cercetării    3
        4.1. Ipotezele şi obiectivele cercetǎrii    3
        4.2. Eşantionul investigat 3
        4.3. Metode, tehnici şi instrumente de lucru     3
      5. Interpretarea calitativă şi catitativă a datelor      3
        5.1. Caracteristicile socio-demografice ale copiilor investigaţi  3
        5.2. Componenţa familiei   3
         5.2.1. Statutul social al părinţilor      3
         5.2.2. Familia ca sursă de sprijin social  pentru  copil;  formele
    sprijinului social 3
         5.2.3. Mentalităţi şi practici educative în familie  3
        5.4. Prezentarea cazurilor – studii de caz  3
      Concluzii   3
      Bibliografie     3
      ANEXE
      103 pag