Rolul terapiei sugestive ameliorarea depresiei la alcoolici

Cuprins
          I.
             Introducere......................................................
             .......................................................3
         II.                                                       Abordarea
             teoreticǎ.......................................................
             .........................................5
       Capitolul                            1                             –
Depresia....................................................................
....................5
       1.1.             Definiţie             şi              caracterizare
generalǎ.................................................................5
                   1.2.           Simptome            în            episodul
depresiv....................................................................
.7
                 1.3.         Clasificarea         şi         diagnosticarea
depresiei.........................................................9
       1.4.                                                       Evaluarea
depresiei...................................................................
...................15
       1.5.
Tratamente..................................................................
.................................19
       1.6.
Concluzii...................................................................
...................................21
       Capitolul                            2                             –
Alcoolismul.................................................................
.................26
       2.1.             Definiţie             şi              caracterizare
generalǎ................................................................26
       2.2.                                                    Clasificarea
alcoolismului...............................................................
.............33
       2.3.               Stadii               în               dezvoltarea
alcoolismului..............................................................3
8
       2.4.         Consecinţe          ale          consumului          de
alcool...........................................................42
       2.5.
Tratamente..................................................................
.................................44
       2.6.         Relaţiile          dintre          depresie          şi
alcoolism...........................................................48
       Capitolul                3                 –                 Terapia
sugestivǎ...................................................................
......52
       3.1.       Caracterizarea       generalǎ        a        fenomenului
sugestiv..........................................52
       3.2.
Relaxarea...................................................................
...................................55
       3.3.                                                       Fenomenul
hipnotic....................................................................
.................60
       3.4.
Hipnoterapia................................................................
.................................65
       3.5.                         Hipnoterapia                         în
alcoolism...................................................................
.........68
        III.
             Cercetarea.......................................................
             .......................................................71
                                                                          1.
Obiective...................................................................
..................................71
                                                                          2.
Ipoteze.....................................................................
....................................71
                          3.        Subiecţii        participanţi         la
cercetare................................................................71
                            4.          Metode          şi           tehnici
utilizate...................................................................
........71
                                  5.                Studiu                de
caz.........................................................................
......................72
IV.
Concluzii...................................................................
...........................................116
         IV.
             Bibliografie.....................................................
             .....................................................117
          V.
             Anexe............................................................
             .......................................................120