Rotarea la Bursa de Valori

CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE PRIVIND BURSA DE VALORI
1.1. Concept, funcţii, rol
1.2. Statutul bursei de valori
1.3. Membrii bursei
CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BURSEI DE VALORI
2.1. Agenţii pieţei bursiere
2.2. Compartimentele bursei de valori
CAPITOLUL III- BURSA DE VALORI DIN BUCUREȘTI
3.1. Scurt istoric
3.2. Evoluţia Bursei de Valori din Bucureşti în perioada 1995 – 2012
CAPITOLUL IV- STUDIU DE CAZ
4.1- BRD - Groupe Société Générale
4.2- BANCA TRANSILVANIA
4.3- OMV PETROM SA