Sexualitatea la adolescenti

CUPRINS
Argument……………………………………………………………...……3
I. Familia……………………………………………………………...…….5
1. Familia şi funcţia educativă sau de socializare a familiei…………..…...13
II. Tineretul în contextul structurii sociale…………………………..….15
1. Tinereţea un status social………………………………………………..15
2.Inegalitatea şanselor sociale……………………………………………...17
3. Mobilitatea intergeneraţională…………………………………………...19
4. Geneza socială a unei noi generaţii……………………………………...20
III. Sexualitatea la adolescenţi…………………………………………...22
1. Activitatea sexuală: motivaţia şi realizarea sexuală……………………..22
2. Manifestări psihosexuale la diferite vârste………………………………25
IV. Aspecte legate de contracepţie şi avort……………………………...28
1. Educaţia sexuală…………………………………………………………30
2. Femei fertile din categorii sociale defavorizate…………………………34
V. Aspecte  ale  moralei  creştine  ortodoxe  privind  educaţia  sexuală  în
şcoli………………………………………………………………………...38
1. Motiv de îngrijorare?...………………………………………….......…..38
2.                   Perspective                   noi                    şi
sumbre?.....................................................................
...39
3. Contracepţia………………………….………………………………….40
VI.  Cercetare  în  rândul  tinerilor  de   liceu   privind   comportamentul
reproductiv…..……………………………………………………………43
A. Metodologia cercetării………………………………………………….43
1. Analiza documentelor sociale…………………………………………...44
2. Ancheta sociologică pe bază de chestionar……………………………...48
B. Analiza şi interpretarea datelor………………………………………….50
C. Interviuri aplicate unor factori cu  răspundere  în  educaţia  sexuală  a
elevilor...……………………………………………………………………60
1. Propuneri...…………………………………………...……………….....62
D. Concluzii………………………………………………………………..63
E. Recomandări…………………………………………………………….64
Bibliografie generală……………………………………………………….65
Anexă Chestionar