Socializarea primara

Cuprins
Introducere
Capitolul 1
Conceptul de socializare primară……………………………………………4
Capitolul 2
Familia ca mediu socio – educativ…………………………………………..11
      2.1 Factorii care influenţează educaţia în cadrul familei……………11
      2.1 Sarcinile familiei în educaţia copilului……………..……………..18
      2.2 Erori în educaţie………………………………………………..…..25
Capitolul 3
Teorii ale socializării……………………………….…………………...……30
Capitolul 4
Socializarea copilului cu sindrom down……………………………………..36
      4.1 Cauzele apariţiei sindromului down.....………………………..….36
      4.2 Consecinţe………………………………………..............................42
Anexe: a) Studiul calităţii educaţiei incluzive a elevilor cu sindrom  Down;
                                b) Studii de caz
Concluzii
Bibliografie