SOCIALIZAREA SCOLARA SI DELINCVENTA JUVENILA

CUPRINS
      ARGUMENT
   I. ADOLESCENŢA ŞI PROCESUL SOCIALIZĂRII
         I. 1. Status, rol şi norme sociale
         I. 2. Socializarea şi comportamentul moral al adolescenţilor
         I. 3. Delincvenţa juvenilă şi sistemul sancţionator
                       3. 1. Norme şi sancţiuni sociale
                       3. 2. Regimul răspunderii juridice a minorilor
                       3. 3. Sancţiuni de drept penal aplicabile minorilor
DELINCVENŢA JUVENILĂ – CADRU DE ANALIZĂ TEORETICĂ
       II.   1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă- definiţie şi clasificări
       II.   2. Etiologia comportamentului delincvent al minorilor
                       2. 1. Factori biologici
                       2. 2. Factori psihologici
                       - motivaţia comportamentului delincvent;
                       - abordarea psihopatologică;
                       - abordarea psihopedagogică.
                      2. 3. Factori sociali
       II.  3.  Concepţii  şi  teorii  fundamentale  în  evaluarea  cauzelor
       delincvenţei juvenile
                       3. 1. Teoria anomiei
                       3. 2. Teoria subculturilor delincvente
                       3. 3. Teoria controlului social
                       3. 4. Teoria dezorganizării sociale
                       3. 5. Teoria rezistenţei la frustrare
                       3. 6. Teoria asocierilor diferenţiale
                       3. 7. Teoria etichetării sociale
IMPACTUL SOCIALIZĂRII ŞCOLARE ASUPRA DELINCVENŢEI JUVENILE
       III.  1. Şcoala- instituţie fundamentală de educare şi socializare
       III.      2. Responsabilitatea socială a şcolii  în  socializarea  şi
       integrarea adolescentului
       III.  3. Implicarea şcolii în activitatea de prevenţie a delincvenţei
       juvenile
                              3.  1.  Prevenţia-  definiţie   ,   tipologii,
       principii
                 3. 2. Propuneri de programe şi acţiuni privind  activitatea
                      de prevenţie a delincvenţei în rândul elevilor
CERCETARE PRACTICĂ
      4.1. Coordonate metodologice
4.      4.2.  Studii de caz
          4.3.   Concluzii
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
ANEXE