STABILITATEA FAMILIEI SI UNIUNEA CONSENSUALA

CUPRINS
I. REZUMAT
...........................................................................4
II.INTRODUCERE
:.................................................................4
Capitolul 1Argumentarea temei : concepte...............................4
Capitolul 2 Formularea ipotezelor şi explicarea acestora.........5
 III. CADRU TEORETIC
:........................................................6
Capitolul 2 Conceptul de
familie...............................................6
2.1Particularităţile familiei europene în ultimele 5
decenii.....................7
2.2Trecerea de la familia tradiţională la familia nucleară şi la noi modele
de
convieţuire.................................................................
.............................10
2.3Abandonarea modelului familiei
nucleare........................................13
Capitolul 3  Conceptul de uniune consensuală........................17
3.1      Evoluţia      în      timp      şi      spaţiu      a       uniunii
consensuale.............................18
3.2  Grupurile de vârstă şi de gen şi uniunea consensuală în România.20
3.3            Natura            şi            specificul            uniunii
consensuale........................................21
3.4               Motivaţia              partenerilor               uniunuii
consensuale..................................24
3.5      Popularitatea     uniunii     consensuale     în     ultimele     3
decenii................26
3.6              Uniunea            consensuală            în            SUA
.......................................................27
          3.6.1   Începuturi
...Evoluţii...Studii............................................27
         3.6.2   Specificul uniunii consensuale în SUA………………….30
                3.6.2.1 Mariaj/ concubinaj – asemănări şi diferente……….31
                3.6.2.2 Dimensiunea legală a coabitării în
SUA...................32
                3.6.2.3 Avantajele şi dezvajantajele uniunii consensuale în
SUA.........................................................................
..............................32
3.7   Familia şi uniunea consensuală în America Latina: Columbia, Costa
Rica, Mexic si
Peru........................................................................
.......33
3.8                   Uniunea                 consensuală                 în
România................................................36
           3.8.1  Societatea comunistă şi de
tranziţie.................................36
           3.8.2 Specificul  şi dimensiune legală a concubinajului în
România.....................................................................
...........................39
3.9.     Mentalităţi-    Atitudini-    Valori     soaciale     în     Europa
........................42
 IV.  CADRU METODOLOGIC :...........................................44
Capitolul 4  Tipul cercetării, metode, tehnici şi instumente:
caracteristici..............................................................
.................46
Capitolul 5  Analiza şi interpretarea datelor din interviu, studiu de caz
şi
scală.......................................................................
........49
V. CONCLUZII
.....................................................................62
VI.
BIBLIOGRAFIE..............................................................67
VII.
ANEXE.......................................................................
....72
129 pagini